Grupa Azoty w kwietniu ograniczyła produkcję nawozów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2023,12:20 Aktualizacja: 13-05-2023,12:22
A A A

Grupa Azoty poinformowała w piątek we wstępnym raporcie za kwiecień br., że ograniczyła produkcję w kluczowych segmentach w porównaniu do kwietnia 2022 r. Produkcja kaprolaktamu w Puławach spadła do zerowego poziomu. W Grupie Azoty wzrosła natomiast produkcja nawozów specjalistycznych.

Grupa Azoty podała w piątek wstępne, skonsolidowane dane miesięczne według głównych grup produktowych.

Z przedstawionych danych wynika, że w kwietniu 2023 r. spółka ograniczyła produkcję nawozów azotowych do 176 tys. ton z 312 tys. w kwietniu 2022 r. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 30 tys. ton z 82 tys. ton rok wcześniej, a nawozów specjalistycznych wzrosła do 26 tys. ton z 25 tys. ton. Spółka ograniczyła też produkcje mocznika do 48 tys. ton, podczas gdy w kwietniu 2022 r. było to 143 tys. ton oraz oxoplastu do 2 tys. ton z 4 tys. ton. W kwietniu 2023 r. Grupa Azoty wyprodukowała też 10 tys. ton poliamidu, w podobnym okresie ubiegłego roku było to 15 tys. ton. Na niezmienionym poziomie w porównaniu do kwietnia br. pozostała produkcja pigmentów( 2 tys. ton).

Grupa Azoty, Tomasz Hinc, produkcja nawozów

Grupa Azoty ujawnia dochody i zyski za 2022 rok

W 2022 roku Grupa Azoty osiągnęła ponad 583 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 24,6 mld zł - wynika ze skonsolidowanego raportu rocznego grupy. Tomasz Hinc, prezes zarządu GA podkreślił w liście do inwestorów, że 2022 rok...

Ze wstępnego raportu przedstawionego natomiast przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wynika, że w kwietniu br. puławskie Azoty całkowicie wstrzymały produkcje kaprolaktamu. W kwietniu 2022 r. wytwarzały go na poziomie 6 tys. ton.

Grupa Azoty zaznaczyła w komunikacie, że ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2023 r.

Jak podkreślono "wielkość produkcji Grupy Kapitałowej Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim".

9 marca br. Grupa Azoty poinformowała, że zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" podjął decyzję o wstrzymaniu od 10 marca - do odwołania - produkcji kaprolaktamu, a także pracy instalacji Melamina III. Przypomniano, że produkcja na pozostałych instalacjach (Melamina I i Melamina II) została wstrzymana latem 2022 r.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie