Ceny mięsa w połowie roku będą zbliżone do ubiegłorocznych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2016,11:35 Aktualizacja: 09-02-2016,12:11
A A A

Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu w połowie roku będą zbliżone do tych sprzed roku - wynika z kwartalnych prognoz Agencji Rynku Rolnego. Produkcja wieprzowiny w 2016 r. spadnie, zaś wołowiny i drobiu wzrośnie.

"Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwe osłabienie presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. W marcu krajowe ceny skupu żywca wieprzowego mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu zbliżone do ubiegłorocznych" - napisano w raporcie.

Szacuje się, że w 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2,4 mln ton i była o 3 proc. większa niż w 2014 r.

produkcja drobiu, eksport drobiu, konsumpcja drobiu

Branża drobiarska rozwija się. Jest popyt na mięso za granicą

Analitycy Agencji Rynku Rolnego oceniają, że eksport mięsa drobiowego i jego przetworów był w 2015 r. o 17 proc. większy niż w 2014 r. i wyniósł ponad 1 mln ton. W tym roku przewiduje się dalszy wzrost. Zdaniem ekspertów wzrost...

"Biorąc pod uwagę stan i strukturę krajowego pogłowia trzody chlewnej z końca 2015 r. analitycy ARR oceniają, że w pierwszej połowie 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może wynieść nieco ponad 1,1 mln ton, o około 5 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2015 r. Na drugą połowę 2016 r. przewiduje się pogłębienie spadku krajowej produkcji wieprzowiny" - napisano w dokumencie.

Ponadto, zdaniem ekspertów ARR, w 2016 r. ujemne saldo handlu wieprzowiną pogłębi się. "W 2016 r. spadek produkcji wieprzowiny może przyczynić się do ograniczenia eksportu tego mięsa z Polski do około 600 tys. ton. Import może ukształtować się na poziomie zbliżonym do szacowanego na 2015 r. W 2016 r. ujemne saldo Polski w handlu wieprzowiną może ulec pogłębieniu" - napisano.

Spadnie również krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego. "(...) spożycie tego mięsa w 2015 r. w Polsce mogło zwiększyć się do około 40 kg na mieszkańca z 39,1 kg w 2014 r. Na 2016 r. prognozuje się spadek spożycia wieprzowiny o około 1 kg na mieszkańca" - napisano.

Agencja prognozuje, że utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywana na 2016 r. wyższa światowa i unijna produkcja może ograniczyć dynamikę wzrostu cen.
pogłowie trzody chlewnej, ceny żywca wieprzowego, agencja rynku rolnego

W 2015 roku żywiec wieprzowy był tani, spadło pogłowie trzody

Wzrost produkcji żywca wieprzowego w Unii Europejskiej i w Polsce spowodował, że w 2015 roku ceny skupu trzody chlewnej w naszym kraju były niższe niż rok wcześniej. Niskie ceny żywca przyczyniły się do spadku pogłowia świń do 10,6 miliona sztuk -...

"Również w Polsce, dzięki możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu, ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r." - napisano

Produkcja wołowiny w 2016 r. nieznacznie wzrośnie rok do roku. "W grudniu 2015 r. pogłowie bydła wyniosło około 5,8 mln szt. i było o 1,8 proc. większe niż rok wcześniej. Prognozuje się, że w 2016 r. w pogłowiu bydła utrzymają się dotychczasowe tendencje zmian. Możliwe jest jednak ograniczenie skali redukcji pogłowia krów. Dzięki większemu pogłowiu bydła opasowego wzrosnąć mogą jego dostawy do uboju. W tej sytuacji przewiduje się, że w 2016 r. produkcja żywca wołowego może być nieco większa niż w 2015 r." - napisano.

Ponadto, wolumen eksportu mięsa wołowego również nieznacznie wzrośnie wobec wyniku z 2015 r. "Szacuje się, że w 2015 r. z kraju (w ekwiwalencie tusz) wywieziono około 430 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o około 13 proc. więcej niż w 2014 r. W 2016 r., przy konkurencyjnych cenach polskiej wołowiny, wolumen wywozu asortymentu wołowego będzie prawdopodobnie nieco większy od notowanego w 2015 r." - napisano.

Krajowy popyt spadnie o 0,1 kg. "W 2015 r. spożycie wołowiny, podobnie jak w roku 2014 r., wyniosło 1,6 kg na mieszkańca. W 2016 r., w wyniku możliwego wzrostu detalicznych cen wołowiny, spożycie może zmniejszyć się do 1,5 kg" - czytamy w dokumencie.
Jerzy Wierzbicki, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, eksport wołowiny

Konsumpcja wołowiny w Polsce najniższa w Europie

Statystyczny Polak zjada rocznie zaledwie 1,7 kg mięsa wołowego. Spożycie w Polsce jest o ponad dziesięć razy niższe od średniej dla Unii Europejskiej. Dlatego krajowi producenci stawiają na sprzedaż do innych krajów. - Determinantami...

W pierwszym półroczu, zdaniem ekspertów ARR, ceny mięsa drobiowego będą rosły, ale ceny będą do tych sprzed roku. "W pierwszej połowie 2016 r. zarówno unijny, jak i krajowy rynek drobiu będą pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w relatywnie niskich cenach. Jednak rosnące możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz przewidywany spadek produkcji wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt - napisano w raporcie.

"Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. stawki skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały tendencję wzrostową, ale poziom cen będzie zbliżony do notowanego w analogicznych okresach 2015 r." - dodano.

Eksperci oceniają, że w 2015 r. potencjał produkcji drobiu rzeźnego się zwiększał w wyniku rosnącej skali produkcji. Ponadto przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny surowców do produkcji pasz dla drobiu nie ulegną istotnym podwyżkom. "W tej sytuacji, w 2016 r. w produkcji drobiarskiej w Polsce utrzyma się tendencja wzrostowa, a dynamika tego wzrostu będzie prawdopodobnie zbliżona do notowanej w 2015 r.".

W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost eksportu drobiu, ale jego dynamika będzie nieco słabsza niż w roku poprzednim. "W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost spożycia drobiu, wynikający z jego konkurencyjności wobec innych gatunków mięsa. Przyrost spożycia drobiu może być jednak mniej dynamiczny niż w 2015 r. z uwagi na osiągnięty już wysoki poziom konsumpcji. Spożycie drobiu w 2016 r. wyniesie 29,5 kg na mieszkańca" - dodano na koniec dokumentu.
 
Prognozowane przez ARR ceny mięs w marcu i czerwcu:

  • żywiec wieprzowy (kg) 4,0-4,2; 4,2-4,5
  • bydło ogółem (kg) 6-6,3; 6-6,4
  • kurczęta brojlery (kg) 3,3-3,5; 3,5-3,7
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej