Białoruś coraz ważniejszym partnerem gospodarczym Polski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
16-02-2016,12:15 Aktualizacja: 03-04-2016,19:56
A A A

Stale pogarszające się relacje polityczne i handlowe Polski z Rosją sprawiają, że na kluczowego partnera gospodarczego wyrasta Białoruś. Naszemu wschodniemu sąsiadowi zależy na budowaniu dobrych relacji zarówno z Polską, jak i całą Unią Europejską.

Żeby zintensyfikować współpracę i zwiększyć dostęp do białoruskiego rynku dla polskich przedsiębiorców Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje cykliczne spotkania z białoruskimi firmami.

Białoruś największym odbiorcą polskich jabłek

W drugiej połowie 2014 roku Polska sprzedała do krajów spoza Unii Europejskiej zaledwie 134 tys. ton jabłek. To o 31 proc. mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej.   Tak wynika z danych Eurostatu, na które powołują się...
Ostatnie spotkanie miało miejsce na początku lutego. Delegacja PAIiIZ z udziałem prezesa Sławomira Majmana odwiedziła między innymi Chińsko-Białoruski Park Technologiczny "Wielki Kamień".

Podczas prowadzonych rozmów gospodarczych z przedstawicielami białoruskiej administracji rządowej m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji (NAIP) rozmawiano o możliwościach zdynamizowania współpracy inwestycyjnej.

Delegacja PAIiIZ spotkała się również z przedstawicielem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz przedstawicielami białoruskiego biznesu. W programie znalazło się również spotkanie w ambasadzie Chin w Mińsku.

Białoruś, a zwłaszcza Chińsko-Białoruski Park Technologiczny pod Mińskiem jest istotnym przystankiem na Jedwabnym Szlaku.

Rossielchoznadzor, kontrola fitosanitarna, Alaksiej Bahdanau

Białoruś wzmocni kontrolę fitosanitarną na granicy z Rosją

Białoruś zapowiedziała wzmocnienie kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej na granicy z Rosją, by zapobiec reeksportowi do Rosji towarów objętych tam sankcjami. Takie ustalenia zapadły na spotkaniu ministrów rolnictwa obu państw. -...
Chińsko-Białoruski Park Technologiczny to specjalnie wydzielona strefa ekonomiczna o obszarze ponad 8 tys. ha. Na terenie parku przemysłowego zaplanowane jest rozmieszczenie ośrodków przemysłowych, biur, kompleksów mieszkaniowych, centrów naukowo-badawczych, finansowych i handlowo-rozrywkowych. Rezydentem parku przemysłowego może być każda firma, niezależnie od kraju pochodzenia kapitału, w tym także polscy przedsiębiorcy.

Pod względem wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi Polska zajmuje obecnie dziewiąte miejsce. Według stanu na 1 stycznia 2014 r. w Białorusi funkcjonowało ponad 365 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału, z czego 238 stanowiły wspólne przedsiębiorstwa a 126 - podmioty ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego.

W specjalnych strefach ekonomicznych na Białorusi działalność prowadzi 34 polskich przedsiębiorstw.

Perspektywicznymi obszarami dwustronnej współpracy gospodarczej są m.in. energetyka, w tym odnawialne źródła energii i energoefektywność, transport, sektor rolno-spożywczy, budownictwo, ochrona środowiska oraz współpraca w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie