URE ostrzega rolników przed nieuczciwymi sprzedawcami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2016,17:10 Aktualizacja: 09-09-2016,17:06
A A A

O szczególną uwagę przy podpisywaniu umów ze sprzedawcami energii apeluje do właścicieli gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki. Zwłaszcza, że nie obejmują ich przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta.

URE odnotowuje ostatnio wiele skarg od rolników i małych przedsiębiorców dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi m.in. o nierzetelną lub często niepełną informację o warunkach oferty.

biogaz rolniczy, biogazownia, energia elektryczna, towarowa giełda energii, błękitne certyfikaty, zielone certyfikaty

Biogazowe certyfikaty niemal 7-krotnie droższe niż zielone

Na Towarowej Giełdzie Energii zawarta została pierwsza transakcja prawami majątkowymi przysługującymi za produkcję energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Cena tzw. błękitnego certyfikatu była prawie 7-krotnie wyższa niż zielonego certyfikatu...

Często to także podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy, brak wiarygodnej informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przy zmianie sprzedawcy i nakłanianie odbiorcy do podpisania czystego, niewypełnionego druku umowy (in blanco).

URE przyznaje, że dochodzi nawet do nadrukowywania istotnych informacji dotyczących warunków umowy bez wiedzy i zgody odbiorcy oraz fałszowania podpisów na umowie i licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi warunkami umowy.

Tymczasem urząd zwraca uwagę, że każda umowa powinna być dokładnie przeczytana przed jej podpisaniem. Odbiorca musi szczegółowo zapoznać się z okresem jej obowiązywania oraz sposobem i warunkami jej rozwiązywania.

farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa, wiatraki, abb, vattenfall, turbina wiatrowa, inteligentny router

Powstaje 228-megawatowa farma wiatrowa z bezprzewodową siecią

Firma ABB dostarczy sieć bezprzewodową dla lądowej farmy wiatrowej o największej mocy w Wielkiej Brytanii. Bezprzewodowy system łączności połączy kamery telewizji przemysłowej (CCTV) w dwóch nowych stacjach elektroenergetycznych ABB,...

Trzeba również wiedzieć, jakie wynikają z niej zobowiązania, zwłaszcza dotyczące opłat z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy.

Należy też znać warunki wypowiedzenia dotychczasowej umowy łączącej z obecnym sprzedawcą – wiedzieć, czy nie wynikają z niej dodatkowe zobowiązania.

URE przypomina też, że po podpisaniu umowy możliwości prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tychże kwestiach są ograniczone.

- Nie jest on bowiem organem właściwym do rozpatrywania spraw spornych wynikających z umów cywilnoprawnych, obowiązujących między stronami, czyli umów już zawartych, a z takimi przypadkami mamy do czynienia. Właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest wówczas sąd powszechny – podkreślają urzędnicy.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama