Biogazowe certyfikaty niemal 7-krotnie droższe niż zielone

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2016,16:20 Aktualizacja: 09-09-2016,16:16
A A A

Na Towarowej Giełdzie Energii zawarta została pierwsza transakcja prawami majątkowymi przysługującymi za produkcję energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Cena tzw. błękitnego certyfikatu była prawie 7-krotnie wyższa niż zielonego certyfikatu należącego się producentom odnawialnych źródeł energii wytwarzanych w pozostałych technologiach.

Podczas pierwszego dnia notowań błękitnych certyfikatów, czyli we wtorek, nie zawarto żadnej transakcji. Udało się to dopiero w czwartek, w ramach transakcji pozasesyjnych nierozliczanych.

Zgodnie z opublikowanym indeksem TGEozebioTP, kurs transakcyjny wyniósł 280 zł/MWh, a wolumen obrotu 1293 MWh. 

towarowa giełda energii, biogazowe certyfikaty, zielone certyfikaty, biogaz rolniczy, energia elektryczna, ustawa o oze

Biogazowe certyfikaty od wtorku na giełdzie

6 września Towarowa Giełda Energii, w związku z nowelizacją ustawy o OZE, wprowadzi do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowe certyfikaty biogazowe - PMOZE-BIO. Przedmiotem obrotu będą prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii...

Tymczasem średnia cena zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych wyniosła 43,4 zł/MWh, zaś w notowaniach pozasesyjnych – 75,45 zł/MWh.

Obrót błękitnymi certyfikatami możliwy jest od 6 września. Pozwala na to znowelizowana ustawy o odnawialnych źródłach energii. Od 1 lipca obowiązuje bowiem zapis dotyczący obowiązku umarzania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej z biogazu rolniczego w wysokości 0,65 proc. sprzedaży tej energii odbiorcom końcowym.

Zdaniem ustawodawcy, wprowadzenie błękitnych certyfikatów wpłynie na poprawę sytuacji finansowej działających biogazowni rolniczych, które w wyniku drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów już dawno przestały być dochodowe.

TGE wraz z rozpoczęciem notowań PMOZE-BIO zaczęła także publikację indeksów cenowych: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama