Najlepsze odmiany chlebowe pszenicy ozimej 2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
22-08-2020,12:00 Aktualizacja: 21-08-2020,11:43
A A A

W badaniach PDO na przeciętnym poziomie agrotechniki najlepsze odmiany chlebowe pszenicy (z grupy B) wydały blisko 101 dt/ha, a na wysokim ponad 108 dt/ha.

Różnica w plonowaniu lepszej i najgorszej jakościowej odmiany chlebowej na przeciętnym poziom agrotechniki w 2020 r. wyniosła 18 proc. wzorca (16,6 dt/ha), zaś na wysokim 16 proc. wzorca (16,2 dt/ha) (tab. 1).

kłosy, pszenica, niebo, rośliny

Najlepsze jakościowe odmiany chlebowe pszenicy ozimej 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki 65 proc. doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z pszenicą ozimą. Plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 92,3 dt/ha, a na wysokim -...

Tabela 1. Plonowanie odmian chlebowych pszenicy ozimej (B) w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Odmiany

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

92,3

Najlepsza

Najgorsza

109

91

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

101,2

Najlepsza

Najgorsza

107

91

                                                                                            Źródło: COBORU 2020.

Najlepiej plonujące odmiany chlebowe pszenicy ozimej w badaniach PDO w roku 2020 to: SU Mangold i Symetria (tab. 2). Wyniki plonowania odmian: SU Mangold, Symetria, RGT Ritter, SU Petronia i SU Tarroca pochodzą z doświadczeń rejestrowych, a RGT Provision - z rozpoznawczych. Hibery jest odmianą mieszańcową. Wszystkie odmiany są zarejestrowane w naszym kraju. Z krajowych hodowli pochodzą odmiany: Symetria i Venecja.

pszenica ozima, stanowisko pod pszenicę ozimą, wapnowanie gleby, dobór odmian pszenicy ozimej, IUNG-PIB

Pszenica ozima: jaka gleba taki plon

Aby pszenica ozima wydała wysoki plon ziarna dobrej jakości potrzebuje do uprawy najlepszych gleb. Można ją zasiać na glebach słabszych, ale wówczas należy zwrócić większą uwagę na dobór odmian, a glebę utrzymywać w wysokiej...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian chlebowych pszenicy ozimej (B) w badaniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

SU Mangold

109

2

Symetria

109

3

RGT Ritter

105

4

KWS Donovan

104

5

RGT Provision

104

6

Venecja

104

7

Hibery F1

102

8

SU Petronia

102

9

Bosporus

101

10

RGT Specialist

101

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

SU Mangold

107

2

Symetria

107

3

KWS Donovan

104

4

RGT Provision

104

5

Venecja

103

6

Hibery F1

101

7

Bosporus

101

8

RGT Specialist

101

9

RGT Ritter

100

10

SU Tarroca

100

Źródło: COBORU 2020.

Spośród najlepiej plonujących odmian chlebowych pszenicy ozimej największą zimotrwałością (4 w skali 9-stopniowej) odznaczają się odmiany Bosporus,  RGT Provision,  RGT Specialist, Symetria i Venecja (tab. 3).

odmiany pszenicy ozimej, krajowy rejestr odmian, listy zalecanych odmian, odmiany pszenicy jakościowej, COBORU

Jak nie pogubić się w doborze odmian pszenicy ozimej?

Obecnie w krajowym rejestrze pszenicy ozimej znajduje się 130 odmian. Spośród zarejestrowanych odmian jedną zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 52 do do jakościowych chlebowych (A), 58 do chlebowych (B), 15 do...

Tabela 3. Zimotrwałość dziesiątki najwyżej plonujących odmian chlebowych pszenicy ozimej (B) w badaniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiana

Zimotrwałość, skala 9-stopniowa

1

Bosporus

4

2

RGT Provision

4

3

RGT Specialist

4

4

Symetria

4

5

Venecja

4

6

Hibery F1

3,5

7

SU Mangold

3,5

8

SU Petronia

3,5

9

KWS Donovan

3

10

RGT Ritter

2,5

                                                                                            Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu