Jak nie pogubić się w doborze odmian pszenicy ozimej?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Andrzej Najewski, COBORU w Słupi Wielkiej| redakcja@agropolska.pl
31-07-2020,14:10 Aktualizacja: 31-07-2020,14:47
A A A
Obecnie w krajowym rejestrze pszenicy ozimej znajduje się 130 odmian. Spośród zarejestrowanych odmian jedną zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 52 do do jakościowych chlebowych (A), 58 do chlebowych (B), 15 do pastewnych lub innych (C), a 4 pozostałe to odmiany regionalne przystosowane do lokalnych warunków i rejestrowane głównie dla zachowania bioróżnorodności, bez wymogu badania wartości gospodarczej. 
 
Duża liczba odmian dostępnych na rynku nasiennym powoduje, że wybór nie jest łatwy. W trafnym wyborze pomocne mogą być „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ)”, przedstawione w tabeli 1. Listy te tworzone są w poszczególnych województwach na podstawie wyników doświadczeń PDO z uwzględnieniem zróżnicowanego plonowania odmian w poszczególnych rejonach kraju. 
 
kłosy, pszenica, niebo, drzewo

Które odmiany pszenicy ozimej wysiać w 2020 roku?

Do tegorocznych siewów COBORU rekomenduje 38 odmian pszenicy ozimej. Odmiana Artist polecana jest do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Odmiana RGT Kilimanjaro jest rekomendowana w 13...
Decyzje dotyczące list podejmowane są autonomicznie na szczeblu poszczególnych województw i corocznie aktualizowane. Dla pszenicy ozimej w każdym województwie rekomendowanych jest od 5 do 16 odmian. 
 
W b.r. na LOZ znajduje się łącznie 38 odmian, w tym 2 z Katalogu Wspólnotowego Odmian Roślin Rolniczych (CCA). 
 
W niemal wszystkich województwach rekomendowana jest odmiana Artist, a w ponad połowie województw - RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia i Rotax. Rekomendacja odmian w większości województw świadczy o ich dużej stabilności plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych oraz przy różnym przebiegu pogody w poszczególnych latach badań. W ostatnim czasie, przy dużej nieprzewidywalności pogody ma to istotne znaczenie. 
 
Szczegółowa analiza wyników doświadczeń PDO (tabela 2.) ułatwia trafny wybór odmiany najlepiej dostosowanej do warunków danego gospodarstwa. Odmiany w tabeli uszeregowano według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w poszczególnych grupach technologicznych. Różnica między najlepiej i najgorzej plonującą odmianą jest znaczna i wynosi w zależności od poziomu agrotechniki 17-18 dt z ha.
 
 
Tabela 1. Listy zalecanych do uprawy odmian pszenicy ozimej na obszarze województw na rok 2020

Lp.

Odmiana

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio- pomorskie

RAZEM

 1.  

Artist

B

2017

2016

2016

2018

2016

2019

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2017

 

2016

2016

15

 1.  

RGT Kilimanjaro

A

2017

2017

2018

 

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2016

 

2019

2017

2017

 

13

 1.  

Linus

A

2015

2015

2014

2015

 

2015

2014

2012

2014

 

 

2013

2014

 

2018

2013

12

 1.  

RGT Bilanz

B

 

2020

2020

2020

 

2020

2020

2020

2019

2020

 

2019

 

 

2020

2020

11

 1.  

Hondia

A

 

2017

 

2017

 

 

2017

2017

 

 

2017

2016

 

2017

2017

 

8

 1.  

Rotax

B

 

2017

2017

 

 

2018

2017

 

 

 

2016

2016

2018

2016

 

 

8

 1.  

Formacja

A

 

2020

 

2020

 

 

 

 

2020

2020

 

2019

2020

 

2020

 

7

 1.  

Euforia

A

 

2020 R

 

 

2020 R

 

2020 R

 

2020 R

 

2020 R

2020 R

 

 

 

 

6

 1.  

Patras

A

2018

 

 

 

 

2014

 

2014

2014

 

 

2014

 

 

2015

 

6

 1.  

Belissa

B

 

 

2017

 

 

 

2017

2017

 

 

 

2017

 

 

2017

 

5

 1.  

Owacja

B

 

 

 

2020

2019

 

2020

2020

 

 

 

 

 

2020

 

 

5

 1.  

KWS Spencer

A

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

 

2020

 

 

4

 1.  

Medalistka

B

 

 

 

2020

2018

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

2020

 

4

 1.  

Ostroga (oś)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

2011

2011

2019

 

 

 

4

 1.  

Arkadia

A

 

 

2014

 

 

 

2014

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 1.  

Comandor

A

 

 

 

 

 

 

2020 R

 

 

 

2020 R

2020 R

 

 

 

 

3

 1.  

Delawar

A

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2017

 

2018

 

 

 

3

 1.  

Fakir

B

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2017

 

 

 

3

 1.  

LG Jutta

B

 

2019

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2019

 

 

3

 1.  

Tytanika

B

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2020

 

 

3

 1.  

Bonanza

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2019

2

 1.  

Hybery F1

B

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2

 1.  

KWS Dakotana

A

2018

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 1.  

KWS Firebird

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

2020

2

 1.  

Plejada

B

 

 

 

 

 

 

 

2020 R

 

 

2020 R

 

 

 

 

 

2

 1.  

Rivero

B

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2

 1.  

RGT Metronom

A

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2

 1.  

SY Orofino

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 R

2020 R

 

 

 

 

2

 1.  

Apostel

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 R

 

 

 

 

1

 1.  

Błyskawica

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 R

 

 

 

 

1

 1.  

Findus CCA

A

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

Frisky

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

1

 1.  

Kometa

B

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

KWS Ozon

B

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

Natula

A

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

Pokusa

B

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

RGT Sacramento CCA

A

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1.  

Sailor

A

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem

7

12

8

10

6

7

13

14

8

5

13

16

9

7

9

8

 

A - jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna;

(oś) oś - odmiana o kłosie ościstym; F1 – odmiana mieszańcowa, CCA – odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych; 2020R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2019

Źródło: COBORU.

 

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (2017-2019)

Lp.

Odmiana

Rok rejestracji

Plon ziarna a1

Plon ziarna a2

Zimotrwałość

Choroby podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Rdza żółta

Brunatna plamistość liści

Septoriozy liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Wysokość roślin

Wyleganie

Dojrzałość pełna

Masa 1000 ziaren

Gęstość ziarna

Porastanie w kłosie

Liczba opadania

Zawartość białka

Wskaźnik SDS

Ilość glutenu

dt z ha

skala 9o

cm

9o

dni

g

skala 9o

 

grupa E

1

Astoria

2012

78,8

89,6

3,0

5

4

5

3

6

5

4

5

102

5

198

46,2

6

5

7

8

8

8

 

grupa A

2

KWS Universum b/

2020

87,8

94,5

3,5

4

6

7

7

5

6

6

6

95

4

199

43,8

6

4

7

5

8

6

3

SY Cellist

2020

87,8

96,0

3,0

5

5

7

7

6

7

7

5

91

6

200

43,4

6

4

7

5

8

6

4

Kariatyda

2020

86,1

95,8

5,0

5

6

3

7

5

5

5

5

92

5

198

44,7

5

5

8

5

8

5

5

Apostel

2018

85,4

94,9

3,5

5

6

5

5

4

5

5

4

89

4

198

44,2

6

5

8

5

8

5

6

Ambicja

2020

85,3

94,3

3,5

4

5

6

4

4

5

6

4

87

6

199

46,7

7

5

8

5

9

5

7

Opoka

2019

85,2

97,3

4,5

6

5

3

1

5

5

6

5

102

5

199

44,9

6

5

8

5

8

6

8

Euforia

2018

85,0

96,0

5,5

6

6

4

5

5

5

5

4

86

6

199

41,9

6

6

9

5

8

7

9

Lindbergh

2016

84,9

93,1

2,5

5

5

6

6

5

5

5

5

101

6

198

42,5

4

5

7

5

7

8

10

RGT Kilimanjaro

2014

84,8

95,2

4,0

5

5

6

5

5

5

5

5

84

6

199

42,8

6

5

9

5

9

5

11

KWS Dakotana

2014

84,6

94,7

3,0

5

5

5

5

5

5

5

5

88

5

198

41,5

4

5

5

6

7

6

12

Nordkap

2016

84,0

93,6

2,5

5

6

4

4

5

5

5

5

95

6

198

43,0

4

5

7

5

8

5

13

Comandor

2018

83,9

95,0

4,5

5

5

6

6

5

4

5

5

93

4

199

40,7

5

5

9

5

7

7

14

Impresja

2020

83,8

93,4

5,0

6

6

5

6

5

5

6

5

88

6

199

43,7

7

5

7

6

7

7

15

Formacja

2017

83,7

93,8

4,5

5

5

6

4

5

4

5

5

99

5

198

41,8

5

5

9

5

8

6

16

Linus

2011

83,6

95,4

4,0

6

5

4

5

5

4

4

5

86

5

199

41,1

4

4

6

5

6

6

17

SY Dubaj

2019

83,6

93,2

4,5

5

6

6

7

5

5

6

6

96

6

200

45,3

7

5

9

5

9

7

18

Consus

2015

82,4

94,0

2,0

5

6

4

5

5

5

5

6

93

5

198

41,7

5

5

8

6

8

6

19

KWS Spencer

2017

82,3

92,8

4,5

5

5

6

5

5

5

4

4

88

4

199

44,1

4

6

9

5

8

3

20

Hondia

2014

82,2

91,1

5,5

5

6

5

5

5

5

5

5

92

6

199

44,1

4

5

9

6

8

5

21

Moschus

2019

81,9

92,8

3,5

5

5

5

7

5

6

6

4

94

6

199

43,6

8

5

9

6

9

8

22

Patras

2012

81,9

92,0

4,0

5

5

4

5

5

4

4

5

88

4

198

47,5

5

5

8

5

8

6

23

RGT Metronom

2017

81,8

92,9

4,5

6

5

4

5

5

6

5

5

91

5

199

44,6

5

5

9

5

8

7

24

Leandrus

2015

81,2

90,4

3,0

4

5

6

5

5

5

5

4

90

5

200

39,1

4

5

9

5

6

4

25

Franz

2014

81,1

90,8

3,0

4

6

6

5

5

5

4

5

94

5

199

40,1

5

5

9

5

8

5

26

Delawar

2015

80,6

90,6

4,0

5

5

6

5

5

5

5

6

86

6

199

38,0

4

5

8

6

7

6

27

Lokata

2019

80,6

92,1

5,5

5

4

5

6

5

5

6

5

93

4

199

41,3

5

5

8

5

8

6

28

Florus

2014

80,5

89,7

3,0

5

5

5

5

6

5

5

5

99

4

197

39,0

4

5

8

5

6

4

29

Natula

2009

80,5

89,0

5,0

4

4

5

4

5

5

5

5

102

4

199

44,4

5

5

7

6

8

5

30

Sailor

2011

80,0

89,6

4,5

4

5

4

5

5

5

5

5

102

4

198

43,9

6

5

6

6

5

7

31

KWS Firebird

2017

79,7

91,3

3,5

5

5

4

5

5

5

5

5

91

5

199

39,6

4

5

9

5

9

4

32

Praktik

2012

79,4

89,8

4,0

5

4

6

5

5

5

5

6

86

5

198

37,7

6

5

8

5

8

4

33

Reduta

2018

79,3

88,6

4,5

6

4

4

5

5

5

4

6

92

6

199

41,6

6

5

8

5

8

5

34

Skagen

2009

79,0

88,1

5,0

6

6

4

5

5

6

5

6

95

3

199

42,1

4

5

9

7

8

6

35

Arkadia

2011

78,6

91,9

6,0

4

2

5

1

4

4

4

5

102

4

198

44,5

5

4

7

5

7

5

36

Ostroga o/

2008

77,1

87,6

6,0

5

4

6

3

6

5

5

6

94

4

200

46,3

5

6

6

6

8

6

37

Bamberka

2009

76,3

87,7

3,0

4

5

4

4

5

4

4

5

93

6

199

43,4

5

5

8

7

8

6

38

Lavantus

2013

75,1

84,8

3,0

3

3

5

3

5

4

5

5

96

6

198

39,0

5

5

8

5

7

4

39

Tonacja

2001

74,4

87,2

5,5

6

2

5

1

5

5

5

5

108

4

200

45,3

6

5

6

6

7

7

 

grupa B

40

SU Tarroca

2020

89,8

102,5

3,0

6

3

3

7

4

5

4

5

84

5

198

47,1

6

4

4

4

5

5

41

SU Petronia

2020

89,5

100,3

3,5

5

5

5

7

5

5

5

5

86

5

198

45,0

6

4

5

4

6

5

42

LG Keramik

2019

89,1

98,9

4,0

5

4

5

6

5

6

5

4

91

6

199

41,4

6

5

7

4

9

5

43

KWS Donovan

2019

88,7

101,0

3,0

6

5

4

6

5

5

5

6

90

5

199

41,5

7

5

7

4

7

6

44

RGT Specialist

2019

88,7

97,4

4,0

5

6

6

7

4

5

6

6

84

5

199

39,3

6

5

7

4

8

6

45

SU Mangold

2020

88,6

99,5

3,5

6

5

3

7

5

6

6

5

88

6

198

41,7

6

5

6

4

8

5

46

Symetria

2020

88,3

95,9

4,5

5

6

6

7

5

6

5

5

90

4

198

40,8

7

5

8

4

7

5

47

MHR Promienna

2020

87,5

96,2

4,0

4

5

4

7

4

5

6

4

86

5

198

42,5

5

4

6

4

8

3

48

RGT Ritter

2020

87,5

98,1

3,0

5

5

5

7

4

6

6

5

85

7

199

47,0

5

4

7

4

7

6

49

SU Viedma

2020

87,4

97,6

3,5

5

6

5

7

5

6

6

6

88

5

199

45,6

3

4

5

5

7

6

50

Venecja

2019

87,1

98,1

4,0

5

5

3

3

4

4

5

4

89

4

199

44,2

5

6

8

4

9

4

51

RGT Provision

2020

86,8

96,6

4,0

4

6

4

7

4

5

5

5

96

5

199

42,2

6

5

5

4

7

6

52

Bosporus

2019

86,6

98,6

4,0

5

6

4

6

5

6

6

6

94

5

200

40,5

5

5

7

4

7

4

53

KWS Talium

2020

86,5

96,7

3,0

5

6

4

7

5

5

5

5

86

5

198

41,1

5

5

7

4

8

4

54

Plejada

2018

86,4

95,3

5,0

6

6

6

4

5

6

6

6

95

6

199

43,2

7

5

8

4

7

5

55

RGT Bilanz

2017

86,4

98,1

4,5

6

5

4

5

5

5

5

5

88

6

199

42,7

5

6

9

4

9

3

56

SY Orofino

2018

86,0

95,5

4,0

5

6

5

6

5

5

5

4

89

5

199

43,3

5

5

6

4

8

3

57

Argument

2020

85,6

95,0

4,0

5

4

6

5

5

6

5

6

103

4

200

45,5

8

5

6

4

9

4

58

Hybery F1

2016

85,6

95,4

3,5

6

5

5

5

6

5

5

5

97

5

199

42,5

4

5

6

4

7

4

59

Artist

2013

85,2

96,3

4,0

5

5

4

4

5

4

5

5

90

5

199

44,2

4

5

9

5

8

4

60

Owacja

2017

85,2

93,6

4,5

6

5

6

5

5

5

5

5

100

4

198

42,3

5

5

7

4

7

6

61

Sfera

2018

84,3

94,1

4,0

5

6

6

5

4

5

4

5

95

4

199

40,3

4

5

8

4

7

5

62

Błyskawica

2018

84,1

95,6

4,0

4

3

7

5

5

4

4

4

87

5

198

43,7

6

5

4

4

7

4

63

Rotax

2014

83,9

93,9

5,0

4

5

5

4

5

5

5

5

89

4

199

39,6

2

5

7

4

7

4

64

Admont

2019

83,8

96,0

4,5

5

5

2

5

5

5

4

5

89

5

199

38,8

4

5

6

4

8

4

65

Opcja

2016

83,8

93,1

3,0

5

6

7

4

5

5

4

4

86

5

198

38,9

3

5

6

5

7

8

66

SY Yukon

2019

83,5

92,7

5,0

5

6

7

6

6

6

5

6

91

6

200

42,9

7

5

9

4

9

5

67

Titanus

2018

83,4

94,0

3,0

5

5

3

4

5

5

5

5

90

5

199

43,2

4

5

7

4

9

4

68

Bataja

2019

82,6

92,1

4,5

5

5

4

6

6

3

4

5

97

5

198

44,0

6

5

7

4

8

5

69

Rivero

2016

82,6

92,8

3,5

5

6

6

4

5

5

5

5

90

5

199

39,4

4

5

8

4

8

5

70

KWS Livius

2013

82,5

91,2

3,0

5

5

5

6

5

5

5

5

104

4

199

46,3

3

5

8

6

7

6

71

Kometa

2016

82,1

89,7

2,0

6

6

6

5

5

5

4

5

91

6

199

40,1

3

5

7

6

6

8

72

Platin

2012

81,8

89,8

4,0

5

4

6

5

6

5

5

5

94

6

199

40,3

5

5

7

4

8

2

73

Tobak

2014

81,8

93,6

3,0

5

6

4

5

4

5

5

5

91

5

199

40,4

4

5

8

5

7

6

74

Mulan

2008

81,7

92,4

3,0

5

4

4

4

5

5

4

4

98

5

197

41,5

3

5

6

5

6

5

75

Bonanza

2016

81,6

92,8

4,0

5

6

6

4

5

5

5

5

88

6

199

41,6

3

5

6

4

7

3

76

Fidelius

2010

81,6

91,1

4,5

4

5

5

4

6

3

4

5

101

3

198

42,3

5

5

8

4

8

4

77

Pokusa

2015

81,6

91,5

3,0

5

4

4

5

5

5

4

5

96

5

198

41,9

4

5

6

5

6

5

78

Medalista

2016

81,1

92,1

5,5

5

4

5

5

5

4

5

5

102

5

198

45,9

5

5

8

4

8

5

79

Fakir

2013

81,0

90,2

4,5

4

5

6

5

5

5

5

5

91

5

198

42,6

5

5

8

6

9

4

80

Belissa

2014

80,7

92,6

5,0

5

4

4

3

5

5

4

5

86

6

198

42,7

3

5

8

6

6

7

81

Tytanika

2017

80,7

91,5

5,0

5

5

6

5

5

5

5

4

88

4

199

37,8

3

5

7

4

7

5

82

Janosch

2015

80,1

91,5

3,0

6

3

5

5

5

5

4

5

88

6

200

43,5

4

5

6

4

6

4

83

Jantarka

2010

80,1

90,1

5,5

4

5

5

4

6

5

5

5

98

2

198

45,5

4

5

7

5

5

5

84

KWS Ozon

2010

79,4

91,7

4,0

5

5

3

5

4

4

4

5

82

5

198

43,5

5

5

8

4

8

2

85

LG Jutta

2016

79,3

89,4

5,5

5

6

6

5

6

6

5

5

83

6

200

38,3

5

5

6

4

7

6

 

grupa C

86

Tonnage

2019

91,3

101,4

3,5

5

5

7

4

5

7

5

3

89

3

199

42,4

   ▪ 

5

4

2

  ▪ 

  ▪ 

87

Godnik

2019

87,3

97,0

3,5

5

6

7

6

5

6

5

5

85

6

199

39,2

5

6

7

3

  ▪ 

  ▪ 

88

Sikorka

2018

86,1

97,1

3,0

4

5

5

5

5

5

5

5

90

4

199

40,6

4

5

8

3

  ▪ 

  ▪ 

89

Lawina

2019

85,7

96,3

4,5

5

6

5

6

5

5

5

4

88

3

198

39,5

5

5

6

3

  ▪ 

  ▪ 

90

RGT Treffer

2018

84,7

95,1

4,5

5

5

4

6

4

4

5

5

90

4

199

40,1

5

5

8

3

  ▪ 

  ▪ 

91

Frisky

2016

84,0

94,3

3,0

5

5

7

4

5

5

5

5

85

6

199

40,3

5

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

92

KWS Kiran

2016

82,9

93,0

4,0

5

4

6

5

5

5

5

5

86

5

199

43,2

5

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

93

Gimantis

2015

82,3

93,6

3,5

5

6

6

4

6

6

5

5

88

5

199

42,1

3

5

6

4

  ▪ 

  ▪ 

94

RGT Kicker

2016

79,8

90,9

3,0

5

3

5

5

5

5

5

5

86

6

199

37,9

4

5

7

3

  ▪ 

  ▪ 

b/ – odmiana o białej barwie ziarna; o/ – odmiana o kłosie ościstym; F1 – odmiana mieszańcowa; plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę; „▪” – brak danych

Źródło: COBORU.

 • Cały artykuł ukaże się w miesięczniku "Nowoczesna Uprawa" nr 8-2020

 

 
 
Poleć
Udostępnij