Najlepiej plonujące odmiany soi 2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2020,7:35 Aktualizacja: 10-12-2020,7:31
A A A

Plon nasion wzorca dla odmian soi badanych w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2020 r. wyniósł 31,9 dt/ha i był nieco większy niż rok wcześniej (27,9 dt/ha) i  znacznie mniejszy niż w 2018 roku (37,6 dt/ha).

Różnice w plonie najlepszych i najgorszych odmian bardzo wczesnych i wczesnych wyniosły  11 proc. wzorca (3,5 dt/ha), średnio wczesnych i średnio późnych 24 proc. (7,7 dt/ha), późnych 26 proc. (8,3 dt/ha) i bardzo późnych 34 proc. (10,9 dt/ha) (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian soi w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

31,9

bardzo wczesne i wczesne

Najlepsza

100

Najgorsza

89

średnio wczesne i średnio późne

Najlepsza

112

Najgorsza

88

późne

Najlepsza

120

Najgorsza

94

bardzo późne

Najlepsza

110

Najgorsza

76

Źródło: COBORU 2020.

W doświadczeniach uczestniczyły 34 odmiany soi, z czego 22 ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), a 12 wpisane do Krajowego Rejestru, wśród nich zaledwie 2 (Erica i Mavka) pochodziły z krajowej hodowli.

W grupie odmian bardzo wczesnych i wczesnych najwyżej plonowała Adessa, wśród średnio wczesnych i średnio późnych - Obelix (tabela 2). Z odmian późnych bardzo dobrze zaprezentowała się odmiana Amiata, a z bardzo późnych - Kofu, Bettina i Tertia.

powschodowe odchwaszczanie soi, Corum 502,4 SL, odchwaszczanie soi, chwasty prosowate, graminicydy,

Powschodowe odchwaszczanie soi

Soja, jako roślina uprawiana w szerokich międzyrzędziach jest szczególnie narażona na zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu. Większość środków zwalczających chwasty dwuliścienne można stosować tylko bezpośrednio po...

Tabela 2. Plonowanie odmian soi w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

proc. wzorca

bardzo wczesne i wczesne

1

Adessa

100

2

Ambella

91

3

Erica

91

4

Mayrika

91

5

Antigua

89

średnio wczesne i średnio późne

1

Obelix

112

2

Nessie PZO

110

3

Sirelia

108

4

Abelina

105

5

SG Anser

102

6

Mavka

88

późne

1

Amiata

120

2

Achillea

112

3

Albiensis

111

4

ES Comandor

109

5

Brunensis

107

6

Acardia

106

7

Aurelina

105

8

ES Governor

105

9

Regina

102

10

Viola

102

11

Moravians

99

12

Aligator

98

13

Favorit

94

bardzo późne

1

Kofu

110

2

Bettina

107

3

Tertia

107

4

Naya

100

5

RGT Salsa

99

6

RGT Sphinxa

98

7

Petrina

90

8

Pompei

78

9

NS Mercury

77

10

Kapral

76

                                                                                                   Źródło: COBORU 2020.

Nowością w prezentacji plonowania soi w doświadczeniach PDO są wyniki plonowania w poszczególnych rejonach kraju. COBORU podaje wyniki dla 3 rejonów:

  • południowego (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie);
  • centralnego (woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie);
  • północnego (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie).

Na te wyniki powinni przede wszystkim zwracać uwagę rolnicy podejmując decyzję o wyborze odmiany soi do uprawy we własnym gospodarstwie.

Największe plony nasion uzyskano w rejonie południowym z warunkami najbardziej sprzyjającymi wzrostowi, rozwojowi i plonowaniu soi. Plon wzorca w tym rejonie wyniósł 38,4 dt/ha (tabela 3). Z odmian bardzo wczesnych w tym rejonie najwyżej plonowała odmiana Adessa, z średnio wczesnych i średnio późnych - Obelix, z późnych - Achillea, a z bardzo późnych - Tertia.

kombjan, groch, pole

Krzem pomaga też strączkowym

Standardowym zabiegiem w uprawie wielu gatunków roślin rolniczych jest aplikacja dolistna krzemu. Może ona też być z dobrym skutkiem stosowana na plantacjach roślin bobowatych grubonasiennych potocznie nazywanych strączkowymi. Chodzi: o...

Tabela 3. Plonowanie odmian soi w rejonie południowym w PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

38,4

bardzo wczesne i wczesne

1

Adessa

101

2

Antigua

92

3

Mayrika

92

4

Ambella

89

5

Erica

88

średnio wczesne i średnio późne

1

Obelix

106

2

Abelina

104

3

Nessie PZO

103

4

SG Anser

101

5

Sirelia

98

6

Mavka

92

późne

1

Achillea

118

2

Albiensis

118

3

Amiata

117

4

Acardia

115

5

ES Comandor

110

6

ES Governor

110

7

Brunensis

109

8

Aurelina

105

9

Regina

104

10

Viola

104

11

Moravians

103

12

Aligator

100

13

Favorit

97

bardzo późne

1

Tertia

125

2

Kofu

112

3

Naya

112

4

Bettina

111

5

RGT Salsa

111

6

RGT Sphinxa

105

7

Petrina

97

8

Kapral

94

9

NS Mercury

89

10

Pompei

85

Źródło: COBORU 2020.

W rejonie centralnym plon nasion wzorca wyniósł 29,2 dt/ha i był o 24,0 proc mniejszy niż w rejonie południowym (tabela 4). Najwyżej plonującymi odmianami w poszczególnych klasach wczesności były: Adessa, Nessie PZO, Amiata i Kofu.

siewnik, ciagnik, pole, niebo

Soja pomoże w suszy?

Trzecia dekada kwietnia to najczęstszy termin siewu soi. Zainteresowanie uprawą soi wśród rolników wzrasta, bo jest to gatunek o umiarkowanych wymaganiach wodnych. Jednym z głównych czynników agrotechnicznych...

Tabela 4. Plonowanie odmian soi w rejonie centralnym w PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

29,2

bardzo wczesne i wczesne

1

Adessa

98

2

Erica

93

3

Ambella

91

4

Mayrika

90

5

Antigua

88

średnio wczesne i średnio późne

1

Nessie PZO

113

2

Obelix

112

3

Sirelia

112

4

Abelina

103

5

SG Anser

101

6

Mavka

91

późne

1

Amiata

122

2

Achillea

117

3

Albiensis

112

4

Aurelina

109

5

ES Comandor

109

6

ES Governor

109

7

Regina

107

8

Viola

107

9

Brunensis

106

10

Acardia

105

11

Aligator

105

12

Favorit

95

13

Moravians

93

bardzo późne

1

Kofu

120

2

Bettina

109

3

RGT Sphinxa

108

4

Tertia

108

5

Naya

105

6

RGT Salsa

99

7

Petrina

97

8

Pompei

79

9

NS Mercury

75

10

Kapral

67

                                                                                                    Źródło: COBORU 2020.

W rejonie północnym plon nasion wzorca wyniósł 25,8 dt/ha i był o 32,8 proc mniejszy niż w rejonie południowym i o 11,6 proc. w rejonie centralnym (tabela 5). Z odmian bardzo wczesnych i wczesnych największy plon nasion wydała odmiana Adessa,  z średnio wczesnych i średnio późnych - Obelix, z późnych - Amiata, a z bardzo późnych - Bettina.

soja, inicjatywa białkowa COBORU, COBORU, PDO soja, odmiany soi, plonowanie soi

Soja w centrum uwagi

Rozpoczęta w 2017 roku Inicjatywa Białkowa COBORU koncentruje się na działaniach związanych ze wsparciem poprawy bilansu paszowego w kraju, w oparciu o wykorzystanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Dzięki tej inicjatywie odmiany soi...

Tabela 5. Plonowanie odmian soi w rejonie północnym w PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

25,8

bardzo wczesne i wczesne

1

Adessa

102

2

Erica

97

3

Ambella

95

4

Mayrika

89

5

Antigua

86

średnio wczesne i średnio późne

1

Obelix

126

2

Nessie PZO

124

3

Sirelia

124

4

Abelina

111

5

SG Anser

104

6

Mavka

71

późne

1

Amiata

124

2

ES Comandor

107

3

Brunensis

105

4

Moravians

102

5

Aurelina

97

6

Albiensis

90

7

Acardia

85

8

Viola

83

9

Regina

83

10

Achillea

82

11

Favorit

82

12

ES Governor

81

13

Aligator

76

bardzo późne

1

Bettina

89

2

Kofu

78

3

RGT Salsa

69

4

Tertia

57

5

RGT Sphinxa

57

6

Pompei

56

7

Naya

54

8

Kapral

53

9

NS Mercury

53

10

Petrina

52

Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.