Powschodowe odchwaszczanie soi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski, (ala) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2020,9:45 Aktualizacja: 18-05-2020,10:21
A A A
Soja, jako roślina uprawiana w szerokich międzyrzędziach jest szczególnie narażona na zachwaszczenie, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu. Większość środków zwalczających chwasty dwuliścienne można stosować tylko bezpośrednio po siewie soi lub krótko po siewie. Co jeśli jednak zaistnieje konieczność zwalczania chwastów powschodowo? 
 
Niestety, ale w takie sytuacji dużego wyboru nie ma. Możliwe jest tylko użycie jednego preparatu - Corum 502,4 SL. To herbicyd na bazie bentazonu i imazamoksu, chociaż jego skład sugeruje również stosowanie samego bentazonu, który jest reprezentowany przez kilka herbicydów.
 
Corum 502,4 SL najefektywniej zwalcza: bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą, przetacznika bluszczykowatego i rolnego, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego oraz żółtlicę drobnokwiatową w fazie 2-4 liści właściwych. 
 
Agricola-Lublin, szkolenie Agricola-Lublin w Parczewie, COBORU, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny

Uprawa soi będzie koniecznością?

25 lutego firma Agricola-Lublin zaprosiła swoich klientów z północno-wschodniej Lubelszczyzny na szkolenie do Parczewa. Było to kolejne ze szkoleń, organizowanych co roku przez tą firmę.    Witając przybyłych Marta Klajda...
Preparat można stosować jednorazowo po wykształceniu na drugim węźle liścia trójlistkowego do fazy piątego pędu bocznego pierwszego rzędu lub w dawkach dzielonych po 0,625 l/ha, w odstępie nie mniejszym niż 7 dni. 
 
Chwasty prosowate
 
Soja jako gatunek dwuliścienny, praktycznie jest tolerancyjna na stosowanie graminicydów. Mimo tego spośród siedmiu substancji czynnych do zwalczania chwastów jednoliściennych dopuszczono tylko cztery i to w ramach ochrony upraw małoobszarowych. 
 
Najbardziej uciążliwym chwastem w soi jest chwastnica jednostronna. W celu jej zwalczania oraz niszczenia pozostałych prosowatych (paluszniki, włośnice) zaleca się najniższe zalecane dawki, ale w przypadku wystąpienia na plantacji np. perzu właściwego można zastosować dawki wyższe, co ilustruje tabela. 
 
siewnik, ciagnik, pole, niebo

Soja pomoże w suszy?

Trzecia dekada kwietnia to najczęstszy termin siewu soi. Zainteresowanie uprawą soi wśród rolników wzrasta, bo jest to gatunek o umiarkowanych wymaganiach wodnych. Jednym z głównych czynników agrotechnicznych...
Przed zbiorem
 
U schyłku wegetacji dopuszczone jest stosowanie glifosatu. Zabieg można wykonać preparatem Klinik Free 360 SL w dawce 3,0-4,0 l/ha, w fazie dojrzewania strąków (BBCH 85-87), gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
 
Drugi wariant jest opatrzony pewnymi ograniczeniami. Zaleca się w nim stosowanie preparatu Roundup PowerMax 720, ale wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne czy pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin soi do zbioru. 
 
Termin stosowania środka jest podobny, wg. etykiety należy go stosować w fazie BBCH 89, gdy wilgotność nasion jest niższa niż 30%, w zalecanej dawce 2,0 kg/ha.
 
 

Tabela. Program zwalczania chwastów jednoliściennych w soi

Substancja czynna

Graminicydy

Dawka graminicydu w l/ha

Chizalofop-P-etylu

Achiba 05 EC

Maksymalnie 2,5

Elegant 05 EC

Graminis 05 EC

Labrador 05 EC

Lampart 05 EC

1,0-3,0

Leopard Extra 05 EC

Pilot 10 EC

0,5-1,25

Supero 05 EC

Maksymalnie 2,5

Targa Super 05 EC

Taurus 05 EC

Cykloksydym

Focus Ultra 100 EC

1,0-5,0

Fluazifop-P-butylu

Balatella Forte 150 EC

0,6-1,7

Fusilade Forte 150 EC

Freuquent

Maksymalnie 3,0

Privium 125 EC

0,75-2,0

Trivko

Kletodym

GramiGuard

0,8-2,0

Select Super 120 EC

 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.