Owocówka jabłkóweczka groźna, ale jest na nią sposób

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2017,9:00 Aktualizacja: 09-06-2017,15:38
A A A

Koniec tygodnia i początek przyszłego (9-12 czerwca) to dogodne warunki do zwalczani owocówki jabłkóweczki w fazie tzw. czarnej główki. Zważywszy na wydłużony okres lotu motyli i rozciągnięty czas składania przez nie jaj zaleca się wykonanie zabiegu produktami o dłuższym okresie działania.

Produktem takim bez wątpienia jest Coragen 200 SC w dawce 0,175 l/ha. W sadach gdzie występuje problem z mszycą, gąsienicami zwójkówek oraz odławiane są motyle owocówek i zwójki siatkóweczki można zastosować produkt Reldan 225 EC w dawce 2,7 L/ha - czytamy w najnowszym zaleceniu agrotechnicznym i ochrony roślin opracowanym przez firmę PUH Chemirol w oparciu o program doradczy FruitAkademia.

Pryszczarek jabłoniak

W niektórych sadach na jabłoniach obserwuje się licznie występujące objawy pryszczarka jabłoniaka.

sadownictwo, sadownicy, straty w sadach. jabłonie, grusze, wiśnie

Sadownicy są załamani. Owoce wymarzły, ceny pójdą w górę

Ostatnie przymrozki spowodowały duże zniszczenia w sadach, wymarzły czereśnie, wiśnie i jabłonie. Owoców będzie znacznie mniej, a ich ceny mogą być wyższe - alarmuje Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. Komisje...
Szkodliwość larw tego szkodnika jest znaczna w przypadku młodych nasadzeń prowadząc do ograniczenia przyrostu pędów. Zwykle liczebność szkodnika ograniczana jest poprzez zastosowanie produktów wgłębnych wykorzystywanych do zwalczania mszyc czy owocówek.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu Mospilan 20 SP w dawce 0,2 kg/ha.

Nasionnica trześniówka

Rozpoczęły się loty samic nasionnicy trześniówki. Dlatego w uprawie drzew pestkowych należy wykonać zabieg ograniczający liczebność tych błonkówek.

Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem Calypso 480 SC (0,15 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha).

Gorzka zgnilizna wiśni

Choroba szczególnie ważna w lata z dużą ilością opadów, prowadząca do obniżenia plonu handlowego.

truskawki, ceny truskawek, owoce, Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Truskawek jest mniej niż przed rokiem. Owoce są drogie

Od kilku dni pojawiają się w sprzedaży polskie truskawki. Na razie są stosunkowo drogie, w stolicy kosztują 8-12 zł za kg. Zbiory są opóźnione ze względu na wymarznięcie wczesnych odmian. W tym roku podaż truskawek będzie mniejsza ze względu...
W celu ograniczenia jej rozwoju można zastosować produkty oparte o kaptan np. Kaptan Zaw.50 WP w dawce 3 kg/ha lub Kaptan Plus 71,5 WP w dawce 2 kg/ha.

Nawożenie dolistne

W wielu sadach obserwujemy słabą jakość liści. Specjaliści zalecają zastosować w tych sadach nawozy bogate w magnez oraz mikroelementy OptiMikro w dawce 2,5 kg/ha oraz FruitAkademia na wzrost owoców I w dawce 8 kg/ha.

Do poprawy funkcji liści można wykorzystać również siarczan magnezu (5-7 kg/ha). Polecamy dodanie do zabiegu produktu zawierającego aminokwasy roślinne np. Megafol w dawce 1 l/ha.

Stosowanie adiuwantów

Dla zwiększenia skuteczności zabiegów (szczególnie z użyciem insektycydów) polecamy stosowanie adiuwantów. Preparaty te wpływają na polepszenie właściwości użytkowej cieczy roboczej poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego cieszy oraz polepszenie penetracji tkanek roślinnych. Stosowanie adiuwantów wyraźnie zwiększa skuteczność zabiegów.

Aplikacje insektycydów oraz fungicydów kontaktowych w mieszaninie z adiuwantami, skutkują lepszym pokryciem roślin cieczą roboczą. Specjaliści polecają do zabiegów dodawanie preparatu Asystent+ w dawce 50ml/300L wody.

Poleć
Udostępnij