Siew decyduje o udaniu się rzepaku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (PB) | redakcja@agropolska.pl
15-07-2018,7:00 Aktualizacja: 12-07-2018,7:35
A A A

Do głównych czynników decydujących o udaniu się rzepaku należy staranne przygotowanie gleby do siewu, gwarantujące pełne i wyrównane wschody. Błędów popełnionych na tym etapie nie można później naprawić.

Drobne nasiona rzepaku wymagają płytkiego siewu w rolę wilgotną i starannie doprawioną, ale nierozpyloną. Sposób wykonania oraz dobór i kolejność poszczególnych zabiegów uprawowych zależy od wielu czynników: naturalnych, agrotechnicznych, wyposażenia w maszyny oraz organizacji pracy w gospodarstwie.

Spośród czynników naturalnych należy wymienić zwięzłość gleby i zawartość próchnicy oraz zasobność w składniki pokarmowe i jej odczyn. Bardzo istotną sprawą są opady i związane z tym uwilgotnienie gleby w okresie poprzedzającym siew. Na terenach pagórkowatych i górzystych należy brać pod uwagę ich nachylenie, długość linii stokowej oraz wystawę.

Jan Gryn, plantacja, rzepak, żywy mulcz

Rzepak w żywym mulczu

Jan Gryn z Trzeszczan na Zamojszczyźnie w tym roku po raz pierwszy na 10 ha zastosował siew rzepaku ozimego w żywy mulcz z mieszanki bobiku z grochem. Rolnik gospodaruje na 100 ha. Od kilkunastu lat w technologii bezorkowej uprawia pszenicę ozimą i...

Do czynników agrotechnicznych warunkujących sposób uprawy przedsiewnej należy: pora zejścia przedplonu z pola, uwilgotnienie gleby, stosowanie nawożenia organicznego, w tym słomy, potrzeba wapnowania.

Podczas planowania przedsiewnej agrotechniki warto mieć na uwadze następujące zależności:

  • termin siewu rzepaku jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu decyduje o jego plonach, przy czym nic nie kosztuje i zależy w dużej mierze od rolnika. Rośliny muszą mieć czas na to, aby przed zimą wykształcić mocny system korzeniowy i grubą szyjkę korzeniową. O jesiennym wzroście rzepaku decyduje suma temperatury, długość dnia i przestrzeń życiowa przypadająca na pojedynczą roślinę. Z tych powodów optymalny termin siewu w zależności od rejonu kraju przypada między 10 a 25 sierpnia. Praw natury w tym względzie się nie zmieni, ani roślin nie oszuka;
  • nasiona rzepaku są małe i dlatego muszą być wysiewane na głębokość 2-3 cm do gleby uwilgotnionej i starannie doprawionej. Takie warunki uzyskuje się, gdy wierzchnia warstwa gleby o grubości 3-4 cm ma strukturę gruzełkowatą, a warstwa zalegająca pod nią jest zagęszczona i zapewnia dobre, kapilarne podsiąkanie wody oraz prawidłowy wzrost korzeni. Uzyskanie takiej tekstury gleby jest możliwe przy wczesnym wykonaniu zespołu uprawek pożniwnych i orki siewnej lub samej orki siewnej pługiem z doczepionymi wałami, np. Campbella.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Poniedziałek, 22 października Godz:
Imieniny: Filipa, Salomei