Nowe odmiany regionalne ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
11-02-2021,16:50 Aktualizacja: 11-02-2021,18:18
A A A

Do Krajowego Rejestru zostaną wpisane trzy odmiany jadalne regionalne ziemniaka. O ich rejestrację wystąpiło Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" sp. z o.o. w Nidzicy.

Są to odmiany: Drop (bardzo wczesna), Aksamitka (wczesna) i Wawrzyn (średnio wczesna). W 2020 r. to samo przedsiębiorstwo zarejestrowało 9 odmian regionalnych ziemniaka. Były to: Aster, Ibis, Kolia, Lawina, Pierwiosnek, Ruta, Salto, Zebra i Żagiel. Łącznie zarejestrowanych będzie więc 12 odmian.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie COBORU przez odmianę regionalną  rozumie się populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych. 

ziemniak, rośliny, pędy

Nowe odmiany ziemniaka 2021

Krajowy Rejestr powiększy się o 5 nowych odmian ziemniaka: 4 jadalne i jedną skrobiową. Wszystkie odmiany pochodzą z hodowli krajowych. Wśród odmian jadalnych 3 to odmiany bardzo wczesne, a jedna wczesna. Wszystkie odmiany bardzo wczesne...

Odmianę regionalną wpisuje się do KR na wniosek zachowującego jeżeli:

  • ma znaczenie w tzw. regionie pochodzenia, w którym była tradycyjnie uprawiana i do którego naturalnie się przystosowała;
  • jest odrębna, wyrównana i trwała, zachowujący nadał odmianie nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom;
  • jest zachowywana w regionie pochodzenia;
  • nie jest wpisana do KR albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana regionalna;
  • została skreślona z KR albo wspólnotowego katalogu co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do KR lub dniem upływu okresu, w którym możliwy był obrót materiałem siewnym odmiany, tj. do 30 czerwca trzeciego roku po skreśleniu odmiany;
  • nie jest chroniona prawnie na poziomie krajowym ani unijnym (włączając ochronę tymczasową).
    Źródło: COBORU 2021.
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu