Burak cukrowy: europejscy plantatorzy żądają reakcji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (CIBE, art) | redakcja@agropolska.pl
25-09-2018,7:00 Aktualizacja: 24-09-2018,17:51
A A A

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) wzywa instytucje unijne do pilnych działań w sektorze cukrowniczym. Sytuacja jest bowiem bardzo zła. 

CIBE oczekuje dalszego postępu w zakresie tworzenia klarownych ram dla kontraktacji buraka cukrowego: większej przejrzystości w zakresie zawierania umów na dostawy, ustalania cen, wskaźników, klauzul dotyczących podziału wartości, wprowadzenia możliwości zabezpieczeń dla plantatorów przed zmianami na rynku oraz do wprowadzenia zakazu nieuczciwych praktyk handlowych.

susza, straty, kukurydza, buraki cukrowe, rolnictwo, straty w uprawach

Rolnicy domagają się pomocy za straty w uprawach kukurydzy i buraków

Część lubuskich rolników domaga się odszkodowań za straty wyrządzone przez suszę w uprawach kukurydzy i buraków cukrowych. W środę w Gorzowie Wlkp. spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem...

CIBE wzywa do udostępnienia "zestawu narzędzi", aby rolnicy mieli możliwość radzenia sobie z ryzykiem klimatycznym oraz wyższą zmiennością cen, marż i przychodów. UE i państwa członkowskie powinny przygotować i szybko wdrożyć narzędzie stabilizacji dochodów w sektorze produkcji buraka cukrowego. Wdrożenie odpowiedniej siatki bezpieczeństwa w przyszłej WPR 2021-2027 musi być dostosowane do rzeczywistości: obecne narzędzia (pomoc do prywatnego przechowywania, przepisy WOR dot. braku równowagi rynkowej) nie są w stanie ograniczyć spadku dochodów plantatorów.

CIBE żąda przyznania dodatkowego czasu oraz wsparcia finansowego, aby zareagować na zakaz stosowania środków ochrony roślin oraz rozwój alternatywnych i zrównoważonych produktów i praktyk.

CIBE wzywa do zaprzestania przyznawania koncesji na dostęp do rynku, konieczny jest również nacisk na kraje, które sprzedają poniżej kosztów produkcji subsydiowany cukier na rynku światowym. Plantatorzy w UE są najbardziej wydajnymi plantatorami na świecie, ale nie mogą rywalizować z konkurentami, którzy mogą stosować środki ochrony roślin zakazane w UE, nie mogą konkurować z deprecjacją waluty brazylijskiej, nie mogą też konkurować z subsydiami eksportowymi wprowadzonymi przez niektóre kraje.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu