To sprawdzają inspektorzy podczas kontroli zabiegów ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2023,9:25 Aktualizacja: 05-06-2023,9:30
A A A

Jakie są kluczowe elementy, na które Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca uwagę podczas przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania zabiegów ochrony roślin?

To: przestrzeganie przepisów prawa, zasad dobrej praktyki ochrony roślin, zasad integrowanej ochrony roślin przez osoby wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin oraz utrzymanie opryskiwacza w dobrym stanie technicznym i stosowanie preparatów zgodnie z zapisami ich etykiety.

Stan techniczny opryskiwacza

„Podstawowym elementem przedmiotowej kontroli jest sprawdzenie, czy osoba wykonująca zabieg opryskiwaczem polowym posiada odpowiednie szkolenie. Operator winien posiadać aktualne szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, co powinno zapewnić właściwe użycie opryskiwacza oraz zastosowanie w optymalny sposób środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska” – wskazuje w swoim serwisie informacyjnym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

pszczoły, pszczelarze, zapylacze, opryski, środki ochrony roślin, wiorin poznań

Rzepak zaczyna kwitnąć. Jest apel o właściwe stosowanie oprysków i informowanie pszczelarzy

Rolniku / sadowniku / ogrodniku, jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony, apelujemy o właściwe stosowanie oprysków – podkreśla Polski Związek Pszczelarski. Apel ma związek z...

Jak dodaje, kolejnym istotnym aspektem kontroli jest stan techniczny opryskiwacza polowego.

„Pracownicy inspekcji sprawdzają, czy sprzęt przeznaczony do aplikacji środków ochrony roślin posiada aktualne badanie techniczne, czy jest sprawny technicznie oraz czy został skalibrowany. Jednocześnie inspekcji podlegają elementy konstrukcyjne opryskiwacza, a także jego system rozpylania w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego zabiegu chemizacyjnego” – zaznacza bydgoski WIORiN.

Stosowanie zgodnie z etykietą

Ponadto „pod lupę” trafia zgodność użytych środków ochrony roślin z rejestrem środków dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz to, czy preparaty zostały zastosowany zgodnie z treścią jego etykiety (tzn. na właściwej uprawie, w odpowiedniej dawce i fazie rozwojowej chronionej rośliny).

„Stosowanie środków ochrony roślin w nieprawidłowych dawkach i terminach może prowadzić do niewystarczającej ochrony roślin, wykształcenia się odporności lub nadmiernego narażenia środowiska na substancje chemiczne. Jednocześnie sprawdzane są także warunki pogodowe, w których wykonywany jest chemiczny zabieg ochrony w celu zapobiegania znoszeniu cieczy roboczej na obszary niebędące celem tego zabiegu. Ponadto kontroli podlega zachowanie przez operatora sprzętu stref ochronnych od cieków wodnych, odległości od dróg publicznych, terenów nieużytkowanych rolniczo czy też pasiek” – przekazuje Inspektorat.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE