Rzepak zaczyna kwitnąć. Jest apel o właściwe stosowanie oprysków i informowanie pszczelarzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2023,13:15 Aktualizacja: 28-04-2023,13:18
A A A

Rolniku / sadowniku / ogrodniku, jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony, apelujemy o właściwe stosowanie oprysków – podkreśla Polski Związek Pszczelarski.

Apel ma związek z intensywnym okresem prac polowych na czele m.in. ze stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach. A jednocześnie - jak zwraca uwagę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu - w ostatnich dniach obserwujemy rozpoczynające się kwitnienie rzepaku oraz innych roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających.

badanie opryskiwaczy, WIORiN Bydgoszcz, RPT, Rolniczy Przegląd Techniczny

Inspekcja przypomina o badaniach opryskiwaczy. Co jest sprawdzane?

Opryskiwacze polowe i sadownicze powinny być poddane badaniom minimum co 3 lata, natomiast przegląd nowego sprzętu przeprowadza się maksymalnie po 5 latach od daty zakupu - przypominają inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa. Zabiegi z użyciem...

Wytrucia są dramatem

„Nieumiejętne opryskiwanie kwitnących pól oraz drzew w ciągu dnia może powodować zatrucia i upadki całych rodzin pszczelich, co w konsekwencji powoduje straty ekonomiczne dla rolnictwa oraz pszczelarzy, których nierzadko jedyną podstawą utrzymania jest właśnie pszczelarstwo. W związku z wytruciami pszczół, co roku prowadzonych jest wiele postępowań mających na celu ustalenie przyczyny oraz sprawcy ich upadku. Postępowania takie są trudne i długotrwałe. Często kończą się bez jednoznacznego ustalenia przyczyny wytrucia rodzin pszczelich. Problemem jest zbyt długi czas, który mija od upadku do zgłoszenia tego faktu odpowiednim instytucjom, brak możliwości ustalenia wykonawcy zabiegu lub niemożność pobrania próby do badań laboratoryjnych” – czytamy w komunikacie poznańskiego WIORiN.

Tego trzeba się trzymać

Przypomniano w nim kilka ważnych zasad odnośnie stosowania pestycydów, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo zapylaczom. Trzeba zwracać szczególną uwagę na:

- stosowanie wyłącznie legalnych środków ochrony roślin, czyli dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- dobieranie środków ochrony roślin nietoksycznych dla owadów zapylających i innych niebędących celem zabiegu;

- stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

- wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakończonych lotach owadów zapylających;

- przestrzeganie okresów prewencji;

- niewykonywanie zabiegów podczas wiatru wiejącego z prędkością powyżej 4 m/s,

- zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

przezimowanie rodzin pszczelich, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR, pszczelarstwo,pomoc de minimis

Pszczelarze dostaną wyższe wsparcie

Do 31 maja można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

Obowiązek informacyjny

Zarówno Polski Związek Pszczelarski, jak i inspektorzy ochrony roślin przypominają, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki, zaś druga strona ma obowiązek takiej informacji udzielić.

„Wystarczy zwrócić się pisemnie do rolnika, którego pole sąsiaduje z pasieką, z prośbą
o każdorazowe informowanie o planowanym zabiegu. Obowiązek informowania wszystkich zainteresowanych stron, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację, wynika z art. 31 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, który mówi, że wymogi określone w zezwoleniu MRiRW na obrót i stosowanie środka ochrony roślin, mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację” – wskazuje WIORiN.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij