Studenci wiedzą, jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PSOR, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2018,10:15 Aktualizacja: 04-01-2018,10:34
A A A

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 i 2017 roku osiem seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin.

Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Siedlcach i Rzeszowie. Łącznie w seminariach skierowanych do studentów wydziałów rolniczych, ogrodniczych oraz ochrony środowiska udział wzięło blisko 1400 osób.  

pestycydy, przemyt

Środki ochrony roślin: uważać na fałszerstwa

Na podstawie danych z ostatnich lat szacuje się, że sprzedaż środków ochrony roślin w Unii Europejskiej sięga rocznie około 400 tys. ton. W przypadku Polski dane wskazują na około 24 tys. ton. Do najczęściej stosowanych środków należą...

Program spotkań obejmował wykłady dotyczące postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin i zasad chroniących przez zakupem fałszywych preparatów.

Studenci poszerzali wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, która jest przedmiotem europejskiego projektu TOPPS Water Protection, i której wdrożenie służy ograniczaniu ryzyka zanieczyszczenia wód i gleby.

Nie zabrakło również wykładów dotyczących ochrony operatora podczas pracy ze środkami ochrony roślin. Urozmaiceniem i ożywieniem seminariów były ćwiczenia praktyczne z udziałem słuchaczy, polegające na organoleptycznej ocenie właściwości gleb pod kątem ich podatności na spływ powierzchniowy i erozję wodną, oraz pokaz prawidłowego stosowania odzieży ochronnej.

Seminaria spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem studentów i pracowników uczelni. W 2018 roku PSOR planuje kontynuować szkolenia i poszerzyć współpracę o kolejne uniwersytety.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!