Rolniku, nie łam prawa! Oddaj opakowania po środkach ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2016,11:10 Aktualizacja: 09-12-2016,11:50
A A A

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina o zwracaniu do sklepów opakowań po środkach ochrony roślin. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa, a jego niedopełnienie jest zagrożone karą grzywny.

Opakowania oddawane do sklepu muszą czyste, więc trzeba je trzykrotnie wypłukać, a popłuczyny wykorzystać do oprysku. W ten sposób wykorzystana zostanie cała zawartość, a zarazem zapewnione zostanie bezpieczeństwo osób uczestniczących w zbiórce.  

środki ochrony roślin, PSOR, dziki recykling, System Zbiórki Opakowań PSOR

Dziki recykling opakowań po środkach ochrony roślin to poważny problem

Na początku tego roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza poziomy odzysku i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin. System Zbiórki...

Rolnicy mogą zwracać opakowania do placówek, w których je nabyli, bądź do dowolnego punktu prowadzącego zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Wówczas jest pewność, że zostaną one zgodnie z prawem i bezpieczne zagospodarowane.

Opakowania nie powinny trafić w nieodpowiednie ręce. Aby odbierać i przewozić odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne, firmy muszą posiadać specjalne uprawnienia. W przypadku środków ochrony roślin na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*.

Samodzielne utylizowanie opakowań po środkach ochrony roślin, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla ludzi oraz otoczenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu