Ograniczenie zużycia pestycydów o połowę do 2030 roku. Co na to resort rolnictwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
13-01-2021,19:10 Aktualizacja: 13-01-2021,19:21
A A A
Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła stanowisko rządu i resortu odnośnie najważniejszych punktów „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030” opublikowanej przez Komisję Europejską 20 maja 2020 r. wraz unijną strategią „od pola do stołu”.  
 
Nowa strategia zastąpiła poprzednią 10-letnią strategię, jednak stawia ona jeszcze bardziej ambitne cele. Jakie? Poniżej przedstawiamy te najważniejsze dotyczące bezpośrednio rolnictwa ze stanowiskiem ministerstwa rolnictwa do każdego z nich. 
 
1. Odwrócenie tendencji spadkowej liczebności owadów zapylających.
 
bioróżnorodność w europie, program Natura 2000, Europejska Agencja Środowiska, Hans Bruyninckx

Bioróżnorodność jest zagrożona. Rolnictwo jedną z przyczyn

Setki gatunków roślin i zwierząt w Europie oraz siedlisk przyrodniczych jest zagrożonych mimo wysiłków, by je chronić - głosi opublikowany raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Zagrożeniem dla przyrody są m.in. rolnictwo,...
- Oczywiście dostrzegamy ważność tak sformułowanego celu. Szacuje się, że w UE ok. 84% gatunków uprawnych, 78% dzikich jest zależnych od zapylania, przynajmniej częściowo. Wartość rocznej produkcji rolnej, która jest związana bezpośrednio z owadami zapylającymi wynosi prawie 15 mld euro. Dlatego dostrzegamy i zgadzamy się, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu odwrócenie procesu zmniejszania się liczebności owadów zapylających. Tutaj kluczowa kwestią jest także wprowadzenie doradztwa rolniczego niezależnego od producentów środków ochrony roślin nt. innych metod ochrony roślin. Podkreślamy także, że ochrona owadów zapylających nie może być realizowana bez szerokiego monitoringu tych owadów. Istotne jest również wsparcie i rozwój badań w zakresie biologicznej ochrony zdrowia pszczół. 
 
2. Ograniczenie o 50% łącznego stosowania pestycydów i ryzyka związanego z ich stosowaniem oraz ograniczenie o 50% stosowania najbardziej niebezpiecznych pestycydów do 2030 r. 
 
- My z jednej strony dostrzegamy, że dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko jest uzasadnione, ale z drugiej strony dostrzegamy także kwestie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. W strategii nie wyjaśniono na jakiej podstawie wyznaczono te cele, jakie będą one miały wpływ na europejskie rolnictwo i jego konkurencyjność na rynkach światowych. Dokument ten nie wskazuje, czy proponowane wartości redukcji będą w jednakowym stopniu dotyczyły wszystkich państw członkowskich, niezależnie od wyjściowego poziomu zużycia tych preparatów. Uważamy, że rozwiązanie ograniczające w nierównym stopniu dostępność środków produkcji dla rolnictwa zaburzyłoby konkurencyjność na wspólnym rynku. 
 
bioróżnorodność, ochrona i odbudowa przyrody, europejski zielony ład, parlament europejski

UE robi krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności

Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili założenia strategii w sprawie bioróżnorodności i jej cele dotyczące ochrony i odbudowy przyrody. Co najmniej 30 proc. obszarów lądowych UE ma być chroniona. - Ochrona...
Nie można też zgodzić się na utożsamianie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin z ilościową redukcją ich zużycia. Redukcję ryzyka można osiągnąć poprzez zwiększanie wykorzystania środków ochrony roślin niskiego ryzyka, czy też preparatów biologicznych, co nie musi się przekładać na spadek liczby zabiegów. W tym przypadku pojawia się obawa, że jeżeli Unia postawi tylko na ograniczenie ilościowe, to możemy się spotkać z problemem zwiększenia częstotliwości stosowania  preparatów o najostrzejszej klasyfikacji, ponieważ ich stosowanie będzie wiązało się z wyższą skutecznością, przy mniejszych dawkach. 
 
My stoimy na stanowisku, że wyłączenie z obrotu i stosowania konkretnych środków ochrony roślin powinno być poprzedzone udostępnieniem rozwiązań alternatywnych, które z jednej strony będą bezpieczne dla środowiska i konsumenta, a z drugiej zapewnią możliwość produkcji roślinnej na odpowiednim poziomie. 
 
3. Przywrócenie co najmniej 10% użytków rolnych zawierających elementy krajobrazu o wysokiej różnorodności w celu zapewnienia przestrzeni dla dzikich zwierząt, roślin, owadów zapylających i naturalnych regulatorów agrofagów. 
 
- Dostrzegamy potrzebę zachowania różnorodności krajobrazu, która ma także wpływ na rolnictwo. Rolą rolnictwa jest chronienie w zrównoważony sposób tych ważnych elementów środowiska rolniczego, ale też umiejętne z nich korzystanie, tak żeby nie zakłócić bezpieczeństwa żywnościowego. Uważamy, że ten cel nie powinien bezpośrednio oznaczać wyłączenia części użytków rolnych z produkcji rolnej, a tym samym ograniczać obszaru przeznaczonego do produkcji żywności, co jest podstawowym celem rolnictwa. 
 
Brodzica, szkolenie

Rolnictwo dla bioróżnorodności

W Brodzicy (powiat hrubieszowski) 14 listopada 2016 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”...
4. Założenie, że co najmniej 25% gruntów rolnych na terenie UE ma być przeznaczone pod rolnictwo ekologiczne.
 
- Tutaj podkreślamy, że nie wiadomo czy ten cel będzie wyznaczony w odniesieniu do całej UE, czy każde państwo ma go osiągnąć. W związku z tym trudno się do tego odnieść, bo w państwach członkowskich występują duże dysproporcje. Średni udział gruntów ekologicznych w Unii wynosi 7,5%, w Austrii 24%, w Polsce i w Holandii 3,3%, a na Malcie tylko 0,4%. Plony z upraw ekologicznych są znacznie niższe niż z konwencjonalnych, a więc tu znowu wracamy do tematu bezpieczeństwa żywnościowego. Postawienie takiego celu może doprowadzić do spadku produkcji rolnej. 
 
5. Ochrona żyzności gleby i zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie. 
 
Uważamy, że promowanie praktyk zrównoważonego gospodarowania glebą jest bardzo ważne i jest zresztą przedmiotem wsparcia w ramach WPR. Cel ten powinien być nadal wspierany w przyszłości. 
 
6. Ograniczenie strat składników odżywczych z nawozów o co najmniej 50% co przyczyni się do ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%.
 
- Dostrzegamy wagę zrównoważonej produkcji rolniczej dla żyzności gleb. Z resztą dotychczasowe działania, które wynikają z dyrektywy azotanowej już poniekąd ten cel realizują. Należy to robić także poprzez wprowadzanie innych praktyk, np. rolnictwo precyzyjne, stosowanie nawozów z inhibitorami, czy stosowanie przetworzonych nawozów naturalnych. 
 
- Podsumowując, stoimy na stanowisku, że bioróżnorodność jest bardzo ważna, także w rolnictwie, ale realizacja tych celów nie może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu, nie może obniżyć też konkurencyjności polskiego i europejskiego rolnictwa, bo mogłoby to prowadzić do odwrotnych skutków, a więc do przeniesienia produkcji do krajów trzecich, które mają dużo niższe wymogi środowiskowe – mówiła Anna Gembicka. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu