UE robi krok w kierunku zwiększenia bioróżnorodności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2020,13:50 Aktualizacja: 26-10-2020,13:55
A A A

Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili założenia strategii w sprawie bioróżnorodności i jej cele dotyczące ochrony i odbudowy przyrody. Co najmniej 30 proc. obszarów lądowych UE ma być chroniona.

- Ochrona bioróżnorodności nareszcie zyskuje wagę, na jaką zasługuje. Pandemia koronawirusa pokazała nam, że niszczenie natury to kryzys, który toczy się w tle za innymi kryzysami - mówiła Svenja Schulze, minister środowiska sprawujących prezydencję Niemiec.

bioróżnorodność w europie, program Natura 2000, Europejska Agencja Środowiska, Hans Bruyninckx

Bioróżnorodność jest zagrożona. Rolnictwo jedną z przyczyn

Setki gatunków roślin i zwierząt w Europie oraz siedlisk przyrodniczych jest zagrożonych mimo wysiłków, by je chronić - głosi opublikowany raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Zagrożeniem dla przyrody są m.in. rolnictwo,...

Strategia na rzecz bioróżnorodności, na temat której rozmawiali unijni ministrowie środowiska, to część Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska przedstawiła ją w maju, a teraz poparły państwa członkowskie, uznając, że należy pilnie zająć się bezpośrednimi i pośrednimi czynnikami utraty bioróżnorodności i przyrody, takimi jak nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie, inwazyjne gatunki obce i sposób użytkowania gruntów i mórz.

- Ministrowie poparli cele strategii z zadowoleniem przyjmując zwłaszcza utworzenie obszarów chronionych i cel ochrony co najmniej 30 proc. powierzchni lądowej UE i 30 proc. powierzchni morskich - powiedział Virginijus Sinkeviczius, unijny komisarz ds. środowiska.

Rada UE zaznaczyła, że ochrona, utrzymywanie i przywracanie różnorodności biologicznej oraz zdrowych, dobrze funkcjonujących ekosystemów przyczyni się do zwiększania odporności i będzie zapobiegać pojawianiu i rozprzestrzenianiu się nowych chorób.

wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, europarlament, wyrównanie dopłat bezpośrednich

WPR po 2022 roku. Wsparcie w zamian za ochronę klimatu i środowiska

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe UE - informuje Parlament Europejski w przyjętym stanowisku w sprawie reformy polityki...

Przyjęte wnioski zawierają polityczne wskazówki w sprawie realizacji strategii. Unijne stolice wezwały Komisję Europejską, by włączyła cele jakie zakłada plan na rzecz bioróżnorodności do projektów unijnego prawa. Rada UE wskazała też na konieczność włączenia tych celów do innych sektorów, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo.

Kraje członkowskie poparły też dążenie do utworzenia sieci dobrze zarządzanych obszarów chronionych oraz cel w sprawie ochrony co najmniej 30 proc. obszaru lądowego UE i 30 proc. obszaru morskiego UE. Cel ten państwa członkowskie mają osiągać wspólnie - przy udziale wszystkich oraz przy uwzględnieniu warunków krajowych.

Nowy obszar ma się opierać się na sieci Natura 2000 i zostać uzupełniony o dodatkowe tereny wyznaczone przez państwa członkowskie.

Ministrowie zgodzili się też, by znaczna część z 30 proc. budżetu UE i wydatków z planu odbudowy Next Generation EU przeznaczonych na działania klimatyczne była inwestowana w bioróżnorodność i wspierające ją rozwiązania oparte na zasobach przyrody.
 

Poleć
Udostępnij