Domagają się zgody na dłuższe stosowanie nawozów naturalnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2018,18:35 Aktualizacja: 22-10-2018,19:17
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

Jak podkreśla w swoim wystąpieniu KRIR, przepisy przyjętego w tym roku przez rząd "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu" są znacznym ograniczeniem dla gospodarzy w obliczu tegorocznej suszy.

trzoda chlewna, gnojowica, zbiorniki, nawozy płynne

Hodowcy interweniują u ministra. Chodzi o przechowywanie gnojowicy

Hodowcy i producenci trzody chlewnej zgodnie z obowiązującym prawem mają obowiązek przechowywania gnojowicy przez okres czterech miesięcy. Jednak projekt "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł...
"Rolnicy ze względu przebieg pogody nie są w stanie dokonać niezbędnych zabiegów agrotechnicznych, wymaganych przy aplikacji nawozów naturalnych i muszą czekać na bardziej sprzyjające warunki glebowe" - argumentuje KRIR.

Ponadto rolniczy samorząd postuluje we wniosku do ministra o działania na szczeblu Unii Europejskiej, by stale możliwe było stosowanie nawozów naturalnych do końca listopada w określonych warunkach pogodowych i glebowych.

Według KRIR, najlepszą zasadą do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest ta, że "nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę".

Przypomnijmy, że wspomniany Program "azotanowy" zasadniczo skrócił czas jesiennego stosowania nawozów. Jeśli chodzi o obornik, można go stosować najpóźniej do 31 października, a jedynie na uprawach trwałych, wieloletnich i TUZ - do 30 listopada.

W przypadku gnojowicy (i innych naturalnych nawozów płynnych) jej stosowanie na gruntach ornych ma być zakończone do 15, 20 lub 25 października (to zależy od regionu kraju), zaś na uprawach wieloletnich, trwałych oraz TUZ - do 31 października.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu