Można wnioskować o dotację do wapna. Fundusze dostępne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-02-2022,12:30 Aktualizacja: 11-02-2022,12:34
A A A

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej poinformowały o wznowieniu lub kontynuacji przyjmowania wniosków o dotację do zakupu wapna na ziemię rolną.

Potrzeby w zakresie odkwaszania gleb występują niemal w całej Polsce. Dla rolników takie zabiegi oznaczają z reguły lepsze plony, a co za tym idzie zasobniejszą kieszeń. Dlatego powstał państwowy program. I warto o nim pamiętać, zwłaszcza ze jest ograniczony czasowo i budżetowo.

nawożenie od 15 lutego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Piotr Walkowski, nawożenie azotem

Koniec ze sztywnymi terminami nawożenia. Powinni decydować rolnik i pogoda

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian w przepisach, dających opcje zastosowania nawozów w uzależnieniu od warunków atmosferycznych, a nie jak to jest obecnie sztywnych terminów. Pismo do...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poinformował, że od 7 lutego wznowił nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". "Został wydłużony do  31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków" - wskazał.

Wznowienie naboru wniosków zakomunikowały także wojewódzkie fundusze z innych województw, jak m.in. WFOŚiGW w Lublinie. A np. WFOŚiGW w Zielonej Górze wystosował komunikat o kontynuacji naboru wniosków w ramach programu.

Warto przypomnieć, że o dotację na zakup wapna nawozowego mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych (o pH gleby poniżej lub równej 5,5) i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Poziom dofinansowania wynosi:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wszystkie szczegóły oraz - co ważne - wnioski do wypełnienia wraz załącznikami (i instrukcje co do wypełniania) znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (tutaj) oraz w witrynach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij