Miliony na wapnowanie. Jak działa rządowy program?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2021,13:05 Aktualizacja: 19-01-2021,13:08
A A A

Setki tysięcy gruntów rolnych objęło już wsparcie przewidziane w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Do danych z Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie dotarła "Gazeta Pomorska". W 2019 r. liczba wydanych zalecanych dawek wapna wyniosła 40 tys. 233 i obejmowała powierzchnię 413 tys. 888 ha. Do grudnia w 2020 r. liczby wyniosły odpowiednio 25 tys. 785 i 347 tys. 661.

gleb, śnieg, pole

Wapno - nr 1 na liście zakupów

Do żniw jeszcze daleko, ale w każdym gospodarstwie nabycie wapna i wykonanie wapnowania powinny stać na pierwszym miejscu na liście niezbędnych zakupów i zabiegów. Oczywiście, o ile jest taka potrzeba. Jak pokazują dane GUS w zbyt...

Jeśli chodzi o pieniądze, w 2019 roku wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 29 mln zł, zaś w 2020 przekroczyła już 46 mln zł.

"Łącznie od początku programu OSCh-R (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) przekazały do WFOŚiGW (wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) ponad 20 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 75 mln zł. Stanowi to około jednej czwartej puli planowanej w programie, który będzie trwał jeszcze 3 lata. Środków zatem nie powinno brakować w bieżącym roku" - czytamy w "GP".

Warto przypomnieć, że beneficjentami końcowymi programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, OSCh-R wydaje opinię (zalecenie) nawozowe.

wapno nawozowe, rodzaj wapna nawozowego, wapno tlenkowe, wapno węglanowe, wapno granulowane, wapno pyliste

Wapno nawozowe - wybór jest duży

Okres po żniwach to dobry czas, by wykonać wapnowanie gleb. Asortyment oferowanego na naszym rynku wapna nawozowego jest szeroki, dlatego warto uporządkować i pogłębić wiedzę na temat dostępnych produktów.    W obrocie rynkowym...

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielane nie częściej niż raz na 4 lata.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w OSCh-R. Wzór takiego wniosku oraz inne dokumenty można znaleźć tutaj.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

źródło: "Gazeta Pomorska"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement