Uwolnij fosfor zawarty w glebie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARTYKUŁ REKLAMOWY
20-03-2024,12:20 Aktualizacja: 20-03-2024,18:18
A A A

Fosfor zapewnia prawidłowy wzrost systemu korzeniowego, który jest elementem decydującym m.in. o szybszym i łatwiejszym pobieraniu wody oraz składników pokarmowych. Wiosenna obecność fosforu wpływa na lepszą regenerację roślin po zimie. Jednak problematyczną kwestią dot. tego składnika, jest fakt jego uwsteczniania. Uwstecznianie, inaczej starzenie fosforanów to przejście tego pierwiastka z formy dostępnej do nieprzyswajalnej.

Proces ten zachodzi bardzo szybko i prowadzi do unieruchomienia fosforu w glebie,  co skutkuje brakiem możliwości wykorzystania składnika przez rośliny, mimo jego obecności.

W środowisku glebowym kwaśnym uwstecznianie tego pierwiastka polega na łączeniu się jonów fosforanowych z kationami żelaza i glinu, a w zasadowym na połączeniu jonów w trudno rozpuszczalne fosforany wapniowe. Proces ten w dużej mierze zależy od pH glebowego i od jego uregulowania powinniśmy zacząć. Skutki uwsteczniania fosforu możemy również ograniczać, przy pomocy glebowych bakterii PSB, które m.in. wytwarzając kwasy organiczne, rozpuszczają trudno rozpuszczalne związki składnika, czy też chelatyzują jony Ca, Al i Fe, które wchodzą w skład nieprzyswajalnych dla roślin związków z fosforem.

Jony fosforanowe to jedyna forma fosforu, która wykorzystywana jest przez rośliny. Na naszych polach efekt uwalniania jonów fosforanowych i udostępniania go roślinom możemy uzyskać stosując preparat FosfoPower. Jest to nowość w ofercie Bio-Lider, która pozwala uwolnić średnio 40-45 kg P2O5/ha w trakcie okresu wegetacji.

Dodatkowo warto pamiętać, że przy stosowaniu fosforowego nawożenia, w pierwszym roku przyswajalne dla roślin jest jedynie 20-25% składnika pokarmowego, a ostatecznie wykorzystane przez rośliny jest 60-65% tego składnika a reszta ulega uwstecznieniu w glebie. Istotnym argumentem za zastosowaniem FosfoPower jest powstawanie ogromnych strat składnika, ale i nakładów finansowych, które ponosimy po aplikacji nawozów mineralnych. Stosując produkt, jako uzupełnienie nawożenia fosforowego dajemy roślinom możliwość efektywniejszego wykorzystania nawozów, co finalnie przekłada się na wyższy, lepszej jakości plon.

FosfoPower to rozwiązanie uniwersalne, możliwe do zastosowania we wszystkich uprawach rolniczych, a jego skuteczność poparta jest licznymi doświadczeniami. Niezależne badanie prowadzone przez IUNG w Puławach w 2022 roku potwierdziło 8% przyrost masy kukurydzy po przedsiewnej aplikacji FosfoPower, względem próby kontrolnej, na której nie wykonano nawożenia fosforem w środowisku glebowym o niskiej zasobności w fosfor przyswajalny.

Doświadczenia ścisłe potwierdzają również wyraźny wzrost zasobności gleby w fosfor przyswajalny po aplikacji FosfoPower zarówno w uprawie pszenicy ozimej jak i rzepaku ozimego.

W roku 2023 doświadczenie IUNG w uprawie rzepaku ozimego dowiodło pozytywny wpływ preparatu na plon rzepaku ozimego, zarówno na poletkach ze stałym jak i zredukowanym mineralnym nawożeniem fosforowym. Co bardzo ważne FosfoPower nie tylko zrekompensował ograniczenie dawki nawożenia fosforowego o 40 kg P2O5, ale również pozwolił na wzrost plonowania względem obiektów kontrolnych, w obrębie których nie zredukowano nawożenia. Podobne rezultaty zaobserwowano również w uprawie pszenicy ozimej.

Produkty biotechnologiczne pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych i szybszych efektów lub usprawnień wielu zachodzących procesów, i to w sposób naturalny. Niestety nawożenie jest konieczne, ale ważne jest, by zachować we wszystkim rozwagę lub połączyć cechy obu rozwiązań – biologicznych i tych chemicznych. Pamiętajmy, aby decydując się na rozwiązania biologiczne stawiać na te, które poparte są rzetelną wiedzą, profesjonalnym zapleczem laboratoryjnym, licznymi badaniami i doświadczeniem. Tylko w taki sposób możemy mieć pewność, że poniesiona inwestycja się opłaci, a to przełoży się na wysokie, lepsze jakościowo plony przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naszego życia. Chcesz wiedzieć więcej temat stosowania FosfoPower? Zapraszamy do kontaktu z Doradcami PROCAM i Bio-Lider: https://fosfopower.pl/

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu