Zmiany klimatu dotknęły COBORU

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
21-01-2023,12:00 Aktualizacja: 21-01-2023,8:09
A A A

Ze względu na występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

uczniowie, aula, Irena Suwara

Dawne gatunki i odmiany zbóż na WRiE

W dniu 16 listopada 2022 r. w siedzibie Instytutu Rolnictwa oraz Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Dawne gatunki i odmiany zbóż", którą...

Zgodnie z nim materiał siewny rzepaku ozimego trzeba dostarczyć do 10 sierpnia, jęczmienia ozimego do 31 sierpnia, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego do 5 września, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego i owsa do 10 lutego, grochu, łubinów i rzepaku jarego do 20 lutego, buraka cukrowego do 25 lutego, słonecznika do 1 marca, a kukurydzy i soi do 20 marca.

Niedotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.

Zarządzenie nie obejmuje zapotrzebowania na materiał siewny odmian do badań prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) oraz badań odmian roślin ogrodniczych do celów sporządzenia list opisowych odmian. Zapotrzebowanie na materiał siewny odmian do tych badań każdorazowo będzie przesyłane z COBORU, z odpowiednim wyprzedzeniem, w postaci "zamówienia na materiał siewny", określającego w szczególności ilość potrzebnego materiału siewnego, wymagania odnośnie jego jakości oraz termin i adres jednostki, pod który należy ten materiał dostarczyć.

Źródło: COBORU.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!