Jak reklamować wadliwy materiał siewny? Inspekcja podaje zasady

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-03-2021,10:00 Aktualizacja: 26-03-2021,13:09
A A A

Kiepski, wadliwy materiał siewny może narazić rolników na spore finansowe straty. Warto go zatem spróbować ocenić przed wysiewem. Reklamację można złożyć także, jeżeli wada ujawni się już po założeniu uprawy.

"Nowoczesna, intensywna produkcja roślinna jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego. Użycie wysokiej jakości materiału siewnego jest podstawowym warunkiem uzyskania dużych plonów oraz ma znaczenie przy ubieganiu się o dopłaty" - podkreśla w komunikacie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

dopłaty do materiału siewnego, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

Dopłaty do materiału siewnego trafiają na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. O takie dopłaty ubiegało się 63 tys. rolników. Do 8 lutego ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat...

Jak przekazuje, aby mieć pewność otrzymania materiału siewnego oczekiwanej jakości oraz dopłat do zużytego materiału siewnego, należy pamiętać, aby kupować go:

  • w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną
  • od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN

Inspekcja uczula ponadto, by zawsze żądać dokumentu sprzedaży - faktury.

"Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, są zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje wtedy prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyto" - uczula PIORiN.

Aby reklamacja była skuteczna należy:

  • zachować dowód zakupu materiału siewnego - faktury i etykiety nasienne
  • sprawdzić jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy - po otwarciu opakowania oceniając jego jakość - jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia
  • jeżeli w otwartym opakowaniu zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie wady materiału nie należy otwierać kolejnych opakowań - muszą pozostać zabezpieczone w celu ewentualnego pobrania próby, ponieważ reklamuje się całą ilość zakupionego materiału siewnego
  • jeśli wada zakupionego materiału siewnego ujawni się po siewie, to na podstawie faktury z numerem partii nasion i/lub etykiety nasiennej, a także stanu plantacji można go reklamować - wówczas  jednym z dowodów  jest stan uprawy

"O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w celu przeprowadzenia kontroli i oceny parametrów jakościowych materiału. Wyniki kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym" - podsumowują inspektorzy.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj