Będą wyższe dopłaty do materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2018,15:00 Aktualizacja: 22-09-2018,15:06
A A A

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018. Są nieco wyższe niż przed rokiem.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zaproponowane w dokumencie stawki na 2018 rok to:

kwalifikowany materiał siewny, zasiewy zbóż, nik, coboru, hodowla roślin, kowr

Jesteśmy na szarym końcu w zasiewach kwalifikowanego materiału siewnego

Polska zajmuje ostatnie miejsce w UE pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. W latach 2014-2016 udział ten wyniósł niecałe 16 proc. przy średniej unijnej 50 proc. - poinformowała we wtorek Najwyższa...

  • 102,14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
  • 163,42 zł w przypadku roślin strączkowych
  • 510,70 zł w przypadku ziemniaków

Przypomnijmy, że w 2017 r. stawki wynosiły odpowiednio 92,45 zł, 147,90 zł i 462,25 zł.

"Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2018 r. złożono 66,8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

materiał siewny, biotechnologia nasienna, siew, Przemysław Sowul, Polska Grupa Nasienna

Naukowcy szukają sposobów na suszę i modyfikują nasiona

Według prognoz ONZ do połowy stulecia rolnictwo będzie musiało wykarmić już około 10 miliardów ludzi. Dlatego biotechnologia poszukuje takich nasion i odmian, które byłyby bardziej odporne na suszę i zmiany klimatyczne. W badaniach...

Przy ustalaniu wysokości stawek brano ponadto pod uwagę, że w ustawie budżetowej na 2018 rok na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono 113 000 tys. zł.

"Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci i przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu. ARiMR jest obowiązana do wydania decyzji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz dokonania płatności do końca roku" - podkreślono w uzasadnieniu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu