Mikroelementy w uprawie kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (PB) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2018,7:00 Aktualizacja: 10-05-2018,10:58
A A A

Kukurydza najbardziej jest wrażliwa na niedobór cynku (Zn). Potrzebuje także znacznych ilości manganu (Mn), boru (B) i miedzi (Cu).

Z plonem 10 t zielonki roślina pobiera około: 150 g cynku, 17 g boru, 13 g miedzi, 150 g manganu, 1,5 g molibdenu. Natomiast kukurydza uprawiana na ziarno pobiera na każdą t ziarna i odpowiednią masę słomy: 85 g cynku, 11 g boru, 14 g miedzi, 110 g manganu oraz 0,9 g molibdenu.

Tempo pobierania składników jest zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju. Racjonalne i dążące do maksymalizacji plonu nawożenie musi być oparte na znajomości okresów największego zapotrzebowania na poszczególne składniki pokarmowe.

kukurydza, pole

Nawożenie kukurydzy azotem

Pomimo stałego postępu hodowlanego, średnie plony ziarna kukurydzy zbierane przez rolników nadal znacznie odbiegają od potencjału plonotwórczego dla warunków glebowo-klimatycznych Polski, który COBORU ustalił na poziomie...

Cynk bierze udział w procesach enzymatycznych i syntezie protein oraz przyczynia się do zwiększenia odporności na suszę i choroby. Poprawia też efektywność nawożenia azotowego: umożliwia uzyskanie porównywalnych, a niekiedy większych plonów przy niższym poziomie dawek azotu.

Niedobór cynku może być wywołany wysokimi zawartościami fosforanów w glebie. Objawami niedoboru cynku w uprawie kukurydzy jest zmniejszenie wzrostu roślin, charakterystyczne białe lub biało-żółte paski po obu stronach żyłek liściowych oraz żółte lub białe zabarwienie całej powierzchni najmłodszych liści.

Bor jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin, reguluje rozwój tkanek, bierze udział w syntezie węglowodanów, kwasów nukleinowych i fitohormonów. Bor jako niezbędny mikroelement dla roślin powoduje:

  • prawidłowy wzrost organów generatywnych (słupek, pylniki, pyłek) oraz najmłodszych części pędów i korzeni,
  • wpływa dodatnio na kwitnienie, gospodarkę wodną i procesy oddychania oraz właściwy rozwój tkanek przewodzących (prawidłowa dystrybucja wapna w roślinie),
  • reguluje przemiany węglowodanów w roślinach.

Niedobór boru w kukurydzy silnie hamuje wzrost roślin. Ponadto objawia się niewystarczającym rozwinięciem ziaren w kolbie. Międzywęźla są skrócone, wiechy źle wykształcone, kolby są małe z licznymi niewyrośniętymi ziarnami.

kukurydza, pole, rośliny

Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy

Jedną z głównych przyczyn niekorzystnych zmian zachodzących w glebie, często prowadzących do jej degradacji i spadku produkcji roślinnej, jest nadmierna chemizacja środowiska naturalnego przy jednoczesnym zmniejszeniu stosowania...

Do nawożenia można wykorzystać wiele nawozów, które znajdują się na rynku. Doglebowo mikropierwiastki można uzupełniać stosując przedsiewnie i/lub pogłównie nawozy wzbogacone w te pierwiastki.

W przypadku dużego niedoboru boru można zastosować mikroelementowe sole techniczne jakimi są kwas ortoborowy (17,5 proc. B) i boraks (11,3 proc. B). Przy czym należy pamiętać, że bor jest najtrudniej rozpuszczalnym pierwiastkiem stosowanym w nawożeniu roślin, a nierównomierny wysiew tych nawozów może bardziej zaszkodzić niż pomóc roślinie uprawnej.

Natomiast w początkowych fazach wzrostu (do fazy 3-4 liścia) niedobór cynku można uzupełniać stosując ten pierwiastek w formie siarczanu cynku. W późniejszych fazach rozwojowych (8-10 liści), należy stosować nawozy o szybkim działaniu, czyli chelaty cynkowe.

Najbardziej efektywne i bezpieczne, zwłaszcza w trakcie wegetacji roślin, jest dolistne stosowanie mikropierwiastków. W tym celu zaleca się kilkakrotny w tracie sezonu wegetacyjnego zabieg, zwłaszcza w krytycznych fazach zapotrzebowania rośliny.

Należy jednak pamiętać, że niewykorzystanie na ilość i jakość plonów wpływa również nadmiar składników pokarmowych. Może tak się stać podczas niewłaściwego nawożenia, przy zakwaszeniu gleby oraz podczas bardzo suchej pogody.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Czwartek, 15 listopada Godz:
Imieniny: Alberta, Leopolda