Skuteczna walka z ASF? Rolnicy prezentują swoje postulaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-11-2021,8:00 Aktualizacja: 10-11-2021,19:36
A A A

Na biurko Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa trafiły najważniejsze postulaty wypracowane podczas debaty na VII Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które zdaniem rolników są kluczowe dla skuteczniejszej walki z ASF.

Postulaty wielkopolskich rolników są następujące:

1. Strefy nakładane przez Komisje Europejską są za duże i wyznaczane na zbyt długi okres, stąd apel o konsekwentne podejmowanie przez stronę polską działań na poziomie KE mających na celu ich ograniczenie. Polskie rozwiązania polegające na wprowadzeniu na 40 dni od identyfikacji ogniska, stref zagrożonych i zapowietrzonych, są w zupełności wystarczające do skutecznej walki z ASF.

Plan bezpieczeństwa biologicznego, główny lekarz weterynarii, trzoda chlewna, gospodarstwo, hodowcy świń, bioasekuracja

ASF. Co jeśli nie masz planu bezpieczeństwa biologicznego?

Hodowcy trzody chlewnej, którzy chcą przemieszczać wyprodukowane świnie poza strefy ASF, od 1 listopada powinni spełnić nowe wymagania bioasekuracji z załącznika II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605, które weszło w...

2. Konieczna jest analiza i weryfikacja przepisów. WIR nie widzi żadnego sensu w przechowywaniu w chłodniach dzików, które przeznaczone są do utylizacji, a zostały pozyskane w strefach z ograniczeniami, aż do otrzymania wyniku badania. Po przeprowadzeniu właściwego oznakowania tuszy dzika znacznikami myśliwy powinien mieć możliwość bezpośredniego zakopania jego tuszy, przy zachowaniu zasad bioasekuracji. Znacznie poprawi to skuteczność polowań oraz przyczyni się do zwiększenia redukcji tej populacji w regionach szczególnie narażonych.

3. W trwających polowaniach zbiorowych w strefach z ograniczeniami należy pozwolić na użycie psów, co również zdecydowanie zwiększa efektywność takich polowań.

4. W gospodarstwach rolnych należy prowadzić prewencyjne, praktyczne kontrole, które pomogą rolnikowi wzmocnić bioasekurację, a nie będą nastwione na karanie na podstawie jedynie poprawności dokumentacji.

5. Konieczne jest rozwiązanie problemu dzików bytujących w miastach.

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

Cena tuczników jest na dnie, a koszty produkcji rosną

Notowania tuczników w ubiegłym tygodniu mimo dni świątecznych oraz kłopotów z częściowym brakiem pracowników na liniach ubojowych i przetwórczych, w wielu unijnych krajach pozostały bez zmian. Cena w Niemczech na...

6. Należy bezzwłocznie zwolnić producentów trzody chlewnej ze stref z obowiązków wynikających z umów dotacyjnych. Rolnik będący w strefie nie jest w stanie kontynuować produkcji, szczególnie w cyklu zamkniętym. Z takiej strefy nie można przemieszczać prosiąt. Jest to niezależne od rolnika i zdecydowanie taką sytuację należy rozpatrywać w kontekście siły wyższej.

7. Mięso sprzedawane ze stref czerwonych nie powinno być dyskryminowane już na poziomie jego przetwarzania. Jest to mięso pozyskane od całkowicie zdrowych zwierząt i wielokrotnie przebadane.

8. Lekarz weterynarii powinien mieć większą elastyczność w podejmowaniu decyzji co do przemieszczenia trzody chlewnej pomiędzy strefami. Taka decyzja musi być poprzedzona wnikliwą analizą ryzyka, ale nie może być krępowana sztywnymi przepisami.

9. Rolnicy negatywnie oceniają pomysł powołania Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej jako kolejnej rządowej agendy, zastępującej samorząd, która będzie kosztowna, ale mało skuteczna w swoich działaniach.

Raport Wieprzowina - Nowa perspektywa, Witold Choiński, Polskie Mięso, Tomasz Schwarz, weganie, obrońcy praw zwierząt

Hodowcy muszą działać. Ich przeciwnicy robią to od dawna

Produkcja wieprzowiny daje bezpośrednio i pośrednio zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom osób w Polsce. Wpływ tego sektora na krajową gospodarkę i społeczeństwo, począwszy od hodowli a kończąc na konsumpcji mięsa i jego przetworów,...

10. Rolnicy ze wszystkich stref powinni mieć dostęp do mechanizmu rekompensat utraconych dochodów. Taki mechanizm powinien funkcjonować na stałe.

11. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia mechanizmu dopłat dla rolnika w strefie czerwonej, który czasowo zawiesi produkcję.

12. W Krajowym Planie Strategicznym należy wprowadzić mechanizm dopłaty do krajowej produkcji prosiąt i produkcji w cyklu zamkniętym w celu uniezależnienia się od importu warchlaków i tuczy nakładczych.

13. W KPS należy, np. w ramach ekoschematów, wprowadzić dopłaty do pasów oddzielających plantacje kukurydzy od linii lasu.

14. Konieczne jest wprowadzenie zakazu wejścia do lasu dla turystów, osób zbierających grzyby, zrzuty poroży w lasach na terenach stref II i III. Osoby te nie przestrzegają zasad bioasekuracji na terenach leśnych i bezpośrednio przyczyniają się do rozprzestrzenienia się wirusa ASF na kolejne rejony.

15. Potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami rolniczymi, łowieckimi i leśnymi na szczeblu krajowym, gdyż widoczny jest brak porozumienia pomiędzy tymi podmiotami.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2023

Hoduj z głową świnie:

-Chiny wałczą z ASF

-Hodowca wygrał z ARiMR

-Oszczędzaj z głową

-Przepis na superlochy

-Rzucił korporację dla świń

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2023

Hoduj z głową bydło:

-Cena mleka w UE spada

-Pierwiastki potrzebują miejsca

-Genetyka, czyli hazard w oborze

-Postawili na szybkość doju

-Czołówka producentów opasów

 

PRENUMERATA