Punktacja za bioasekurację? Resort odpowiada w sprawie ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-11-2019,14:25 Aktualizacja: 04-11-2019,14:27
A A A

Unijni urzędnicy szykują akty wykonawcze do rozporządzenia w sprawie przenośnych chorób zwierząt. Dlatego ministerstwo rolnictwa wstrzymuje się ze zmianami w polskich przepisach regulujących tę tematykę.

Resort odpowiedział na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący kwestii odszkodowań wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

afrykański pomór świń na świecie, Monique Eloit, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt

Żaden kraj nie jest odporny na szerzenie się ASF

Monique Eloit, szefowa Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przekonuje, że żaden kraj nie jest odporny na szerzenie się afrykańskiego pomoru świń i wirus będzie rozprzestrzeniać się dalej w Azji. Do zachorowań doszło w 50 krajach, gdzie...

Jak podkreślił, artykuł 49 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt szczegółowo reguluje zagadnienia przyznawania i wypłaty rekompensat w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Stanowi element węzłowy przepisów w tym obszarze.

"Każda zmiana wprowadzona w artykule pociąga za sobą naruszenie całego obowiązującego w tym zakresie systemu i ma wpływ na inne regulacje odwołujące się do tego artykułu" - wskazuje ministerstwo.

Jak jednocześnie podkreśla, obecnie na szczeblu Komisji Europejskiej trwają intensywne prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt").

Samo rozporządzenie oraz akty prawne wydane na jego podstawie wprowadzą szereg daleko idących zmian nie tylko w zakresie zasad zwalczania chorób zakaźnych, ale m.in. również w odniesieniu do zasad i wymagań weterynaryjnych w handlu, przywozie, certyfikacji, identyfikacji czy rejestracji zwierząt.

afrykański pomór świń w Polsce, wirus ASF, hodowla macior, produkcja tuczników, Agri Plus, BS w Ciechanowie

ASF czyli jak z tym żyć?

Hodowcy i producenci trzody chlewnej mogą wziąć udział w konferencji zatytułowanej "ASF jak z tym żyć". Konferencja dotycząca afrykańskiego pomoru świń odbędzie się 14 listopada w Centrum Bankietowo - Konferencyjnym Panorama w...

"Wprowadzenie nowych regulacji na poziomie unijnym o tak rozległym zakresie spowoduje konieczność dostosowania krajowych przepisów dotyczących powyższych kwestii. Niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w szeregu ustaw oraz aktów wykonawczych, jednak dopiero, gdy znany będzie ostateczny kształt nowych przepisów, a więc po przyjęciu przez Komisję Europejską kluczowych aktów delegowanych i wykonawczych do rozporządzenia 2016/429" - wyjaśnia resort.

W jego ocenie, biorąc powyższe pod uwagę, wdrażanie rozwiązań zaproponowanych przez izby, czyli np. ustalenia punktacji za niespełnianie wymogów bioasekuracji, stwarza zagrożenie, że jednocześnie toczyłyby się równoległe procesy legislacyjne w odniesieniu do tych samych aktów prawnych.

Jeśli chodzi o pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, wsparcie jest udzielane do wysokości środków przewidzianych na jego realizację w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tym roku pula wynosiła 30 mln zł. Zgodnie z decyzją ministra z 30 września dodano do niej 5 mln zł, przesuniętych z innych form pomocy.
 

  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2023

Hoduj z głową świnie:

-Chiny wałczą z ASF

-Hodowca wygrał z ARiMR

-Oszczędzaj z głową

-Przepis na superlochy

-Rzucił korporację dla świń

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2023

Hoduj z głową bydło:

-Sprzeciw wobec zakazu

-Termin zbioru musi być trafiony

-Mają podążać za paszą

-Trzyma mastitis  ryzach

-Co stosować na muchy?

 

PRENUMERATA