ASF. Kiedy poszczególne strefy mogą zostać zniesione?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
04-10-2019,12:00 Aktualizacja: 04-10-2019,11:55
A A A

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej prezentuje rekomendacje dotyczące znoszenia poszczególnych stref ASF. Pochodzą one z dokumentu roboczego SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation".

Dokument ten został stworzony 18 lutego 2019 r. Jest on przeznaczony do celów informacyjnych i konsultacyjnych. Związek informuje, że nie został on zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Ograniczenia w strefach, zgodnie z dokumentem, należy znosić ostrożnie i w oparciu o aktualną wiedzę po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF i chronić jednolity rynek UE i handel międzynarodowy.

Cid Lines, Big Dutchman Polska, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, afrykański pomór świń

ASF i bioasekuracja zdominowały konferencję Cid Lines

Afrykański pomór świń oraz zasady bioasekuracji na fermie trzody chlewnej w obliczu występowania tej choroby w Polsce. To dwa tematy, które zdominowały konferencję zorganizowaną przez Cid Lines, Big Dutchman Polska Sp. z o.o oraz...

Strefy żółta (strefa I) oraz czerwona (strefa II) nie powinny być znoszone podczas opisanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA sezonowych szczytów rozprzestrzeniania się choroby np. czerwiec-sierpień i grudzień-luty.

Strefy te mogą być zniesione tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ogólna sytuacja epidemiologiczna ASF kraju została potwierdzona przez właściwy organ weterynaryjny.

Zniesienie strefy III czyli w przypadku Polski niebieskiej i powrót do strefy II czyli czerwonej, powinno się opierać na kilku zasadach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w strefie niebieskiej nie może zostać stwierdzone ognisko ASF. Okres ten może zostać skrócony do 3 miesięcy wyłącznie w przypadku całkowitej depopulacji wszystkich gospodarstw niekomercyjnych o niskich warunkach bezpieczeństwa biologicznego.

ognisko asf, przypadek asf, wirus asf, trzoda chlewna

ASF. Większość nowych przypadków stanowią odstrzelone dziki

Główny lekarz weterynarii poinformował dzisiaj (27 września) o wystąpieniu 32 przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Przypadki ASF u dzików nr 2019/1690-2019/1721 zostały potwierdzone na podstawie wyników badań...

Na obszarze, gdzie nie było ognisk ASF u świń domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy okres ten może zostać skrócony do 3 miesięcy również po dezynfekcji zakażonego gospodarstwa oraz pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich środków takich jak badania kliniczne i laboratoryjne lub programu intensywnego pobierania próbek oraz ich testowania.

"W przypadku ograniczonych ognisk ASF skupionych w przestrzeni i czasie (w ciągu 30 dni od pierwszego ogniska) w niekomercyjnych gospodarstwach trzodowych położonych na wystarczająco dużym i wcześniej wolnym od wirusa obszarze - okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji ostatniego zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) i pod warunkiem, że środki, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002 / 60 / WE zostały wdrożone" czytamy w komunikacie KZP-PTCH.

tuczniki, cena tuczników, żywiec wieprzowy, trzoda chlewna

Tuczników jest mniej, dlatego wciąż są one drogie

Cena skupu tuczników utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki zwiększonemu unijnemu eksportowi do Chin oraz mniejszej produkcji tych zwierząt w krajach Unii Europejskiej. Produkcja tuczników we Wspólnocie jest mniejsza...

Zniesienie regionalizacji strefy II czyli czerwonej i powrót do strefy I czyli żółtej również powinno się odbywać w myśl kilku zasad.

Po pierwsze jest to możliwe, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przypadków ASF u dzika.

"W szczególnych sytuacjach, (na przykład ostatni przypadek ASF został potwierdzony na podstawie próbek pobranych od dzika, który znajdował się w dalece posuniętym rozkładzie tuszy, co wskazuje na śmierć dzika na kilka miesięcy przed datą potwierdzenia) 12-miesięczny okres bez jakiegokolwiek przypadku ASF można skrócić biorąc pod uwagę o ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju i uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny" informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Zniesienie strefy I czyli żółtej powinno uwzględniać ryzyko i zestaw danych na temat występowania choroby w szerokim kontekście geograficznym i czasowym.

  • Więcej aktualnych informacji na temat afrykańskiego pomoru świń będzie można znaleźć w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA