Jajko do jajka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | dariusz.kucman@agropolska.pl
24-04-2014,12:30 Aktualizacja: 28-11-2014,12:32
A A A

Polska ma 8-procentowy udział w całkowitej unijnej produkcji jaj, co daje nam szóste miejsce wśród państw członkowskich.

Tę pozycję dzieli z nami Wielka Brytania, natomiast musimy uznać w tym względzie wyższość Francji (14 proc.), Hiszpanii, Niemiec i Włoch (po 11 proc.).

Jak podaje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, w 2013 r. nastąpiła powolna odbudowa notowanego od 2010 r. spadkowego trendu produkcji jaj konsumpcyjnych, która osiągnęła poziom 9 mld sztuk i była wyższa o 6 proc. (0,5 mld sztuk) od produkcji w 2012 r. Nadal było to jednak dużo mniej niż 2010 r., gdy wynosiła ona 10,1 mld sztuk.

Chów klatkowy dominuje

Według KRD-IG, spadek podaży jaj na rynku krajowym, notowany w rekordowej wysokości w 2012 r., był skutkiem ograniczenia produkcji. Z kolei to ostatnie zjawisko wynikało z konieczności dostosowania ferm do wymogów dobrostanu kur niosek (hodowcy musieli w wielu przypadkach wymieniać klatki na większe, wymagane unijnymi przepisami). W 2012 r., w stosunku do 2011 r., pogłowie kur niosek zmalało o prawie 5,8 mln sztuk (-11,6 proc.) do poziomu 44,1 mln sztuk.

Warto zaznaczyć też, że w 2012 r. udział kur niosek utrzymywanych w systemach klatkowych stanowił 87 proc. ogółu pogłowia niosek (38,37 mln sztuk). Tylko 13 proc. kur utrzymywanych było w alternatywnych systemach chowu (chów ściółkowy – 10,9 proc., chów wolnowybiegowy – 1,8 proc., chów ekologiczny – 0,2 proc.). Na tle państw UE jest to dla systemów pozaklatkowych jeden z niższych wskaźników. Podobna struktura produkcji utrzymała się w 2013 r.

166 jaj na osobę

Analiza KRD-IG wskazuje, iż od początku 2013 r. ceny jaj systematycznie spadały. W 2013 r. średnia cena jaj spożywczych wyniosła 31,70 zł/100 sztuk, zaś średnia cena skupu jaj w zakładach przetwórczych - 3278 zł za tonę. Co ciekawe, w ubiegłym roku nie odnotowano zazwyczaj występującego wzrostu cen jaj w okresie Wielkanocy.

Jeśli chodzi o roczne spożycie jaj w przeliczeniu na jednego mieszkańca, rok 2010 był ostatnim, kiedy przekroczyło on 200 sztuk. W 2012 r. statystyczny Polak zjadał tylko 164 jajka, zaś w minionym roku minimalnie więcej – 166.

Eksport wzrósł, wpływy spadły

W 2013 r. wyeksportowaliśmy 3,95 mld jaj spożywczych (219,3 tys. t) - o 15,4 proc. (0,53 mld) więcej niż w 2012 r. Zaś udział eksportu jaj spożywczych w krajowej ich produkcji urósł do 43,3 proc. Głównymi rynkami zbytu jaj były: Holandia, Włochy i Niemcy. Do tych trzech krajów wywieźliśmy w 2013 r. ponad 70 proc. całego eksportu jaj spożywczych (155 tys. ton, czyli ok. 2,8 mld sztuk).

Z kolei import jaj w 2013 r. oszacowano na 20,5 tys. ton (0,37 mld sztuk), tym samym wzrósł on o 41,4 proc. w porównaniu do 2012 r. Mimo tego dodatniego salda – jak podaje KRD-IG - wpływy z eksportu jej spadły o11,2 proc. (o 27 mln euro) do poziomu 213,6 mln euro, przy 10,4-procentowym zwiększeniu wartości importu (do 45 mln euro).

Są też już dane za pierwszy miesiąc 2014 r. W styczniu Polska wyeksportowała 22,6 tys. t jaj (0,41 mld sztuk), tj. o 23 proc. więcej niż w styczniu 2013 r. Odnotowano także 4,2-procentowy wzrost importu jaj w odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 r., do poziomu 2,3 tys. t (40 mln sztuk).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA