Jakość siary pod kontrolą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
01-03-2016,7:00 Aktualizacja: 29-02-2016,22:31
A A A

Dawka siary dobrej jakości w ilości 4 litrów podana w pierwszych 6 godzinach życia pozwala na pokrycie zapotrzebowania na immunoglobuliny większości rodzących się cieląt.

Porcja siary w pierwszych godzinach życia cieląt zależy od jej jakości. Jeżeli zawiera ona powyżej 110 g immunoglobulin (IgG) na litr wystarczy, że cielę podczas pierwszego karmienia wypije 1,8 litra. W przypadku gdy zawiera ona 60 g IgG na litr cielę powinno wypić przynajmniej 2,8 litra, a gdy ma ona 45 g IgG na litr cielę musi wypić 3,8 litra.

siara, odchów cieląt, odporność

Siara - samo zdrowie dla cieląt

Cielęta rodzą się bez odporności. Nabywają ją dopiero z siarą, którą powinny dostać do godziny po urodzeniu. Siara podawana cielętom powinna pochodzić od zdrowej krowy, która przynajmniej dwa tygodnie przed wycieleniem żywiona była...

 

- Pomiar jakości siary można przeprowadzić za pomocą siaromierza. Jednak metoda ta jest często obarczona błędem, ponieważ jej wynik zależy od temperatury siary oraz od stopnia rozwarstwienia się cieczy. Z uwagi na orientacyjny pomiar tym urządzeniem, może ono służyć wyłącznie do oddzielenia siary dobrej jakości od złej jakości – tłumaczył dr inż. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas III Pomorskiego Forum Mleczarskiego.

Wiarygodność oceny jakości siary zależy od jej temperatury, która powinna wynosić 20-25 ºC. W przypadku kiedy będzie ona wyższa (powyżej 25 ºC) hodowca uzyska wynik zaniżony. Z kolei temperatura poniżej 20 ºC spowoduje, że siaromierz fałszywie wskaże zbyt wysoką ilość IgG.

Przed badaniem poziomu IgG w siarze należy ją dobrze wymieszać, ponieważ cięższe elementy cieczy opadają na dno, co również może zafałszować wynik.

- Bardziej precyzyjnym narzędziem do oceny jakości siary jest refraktometr Brixa. Jednak wymaga on regularnej kalibracji wodą destylowaną, co może powodować pewne trudności w jego użytkowaniu– dodał dr inż. Paweł Górka.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA