Hodowcy bydła mają swoje uwagi do Planu Strategicznego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
20-02-2021,10:30 Aktualizacja: 20-02-2021,9:33
A A A

Rolnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w konsultacjach w sprawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na kolejny okres programowania. Wśród nich znaleźli się także hodowcy bydła i producenci mleka.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka uznała, że w Planie Strategicznym mocny akcent powinien być położony na trzy najważniejsze z punktu widzenia hodowców bydła elementy.

Federacja chce, aby Plan Strategiczny obejmował promocję genotypowania bydła. Istotny jest również rozwój systemów informatycznych obsługujących gospodarstwa produkujące mleko oraz poprawa dobrostanu bydła.

zapalenie wymienia, serwis urządzeń udojowych, mastitis,wymiana gum strzykowych, hala udojowa,

Jak dbać o zdrowie wymion?

Profilaktyka mastitis pozwala uzyskać mleko o wysokiej jakości i ograniczyć koszty produkcji. W tym celu warto jest skupić się na systematycznym serwisie urządzeń udojowych.   Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka...

Genotypowanie i doskonalenie konkretnych cech

Federacja chce, aby program obejmował promocję genotypowania bydła oraz gromadzenie informacji fenotypowej służącej genetycznemu doskonaleniu zwierząt pod względem nowych cech.

Najbardziej istotne są te cechy, które wpływają na zmniejszenie obciążenia środowiska produkcją zwierzęcą oraz poprawiające dobrostan zwierząt.

Plan nie mówi o kosztach

Plan Strategiczny WPR jest dokumentem ramowym, który stawia przed rolnikami cele do zrealizowania, a nie wskazuje na określone rozwiązania technologiczne w produkcji mleka.

Plan, jak podkreśla PFHBiPM, nie mówi jednak nic o kosztach wprowadzania tych rozwiązań. Nie ma w nim również informacji dotyczących wysokości wsparcia finansowego hodowców bydła mlecznego.

Plan Strategiczny WPR 2023-2027, Grzegorz Puda, Joanna Gierulska, wsparcie gospodarstw rodzinnych

Tysiące uwag i wniosków do Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Zakończyły się konsultacje dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgłoszone uwagi będą podstawą do przygotowania finalnego projektu, który w listopadzie zostanie przekazany do KE - poinformował...

"Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego Federacja bacznie przygląda się propozycjom rozporządzeń krajowych, które będą definiowały to, czego nie ma w Planie Strategicznym, czyli mechanizmy wsparcia producentów mleka" czytamy w komunikacie PFHBiPM.

- Zdajemy sobie sprawę z wymogów, jakie przed hodowcami bydła i producentami mleka stawiają konsumenci i że oni oczekują od nas, jak najlepszego surowca, jednakże dla nas bardzo ważne są konkretne finansowe modele pomocy - mówi Leszek Hądzlik, prezydent prezydent PFHBiPM.

Płatności za mleko wysokiej jakości

Hądzlik uważa, że płatności powinny być dla hodowców bydła wynagrodzeniem za dostarczanie konsumentom mleka o jak najwyższej jakości. W sytuacjach kryzysowych należy je z kolei powiązać z produkcją.

Modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie dla rolnictwa, krir, wpr 2023-2027

Modernizacja gospodarstw. Zakup maszyn wykreślony?

Wracamy do uwag samorządu rolniczego zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jedna z nich dotyczy dotacji na zakup maszyn, czyli jednej z najbardziej pożądanych...

Prezydent PFHBiPM ma wątpliwości co do promocji ekstensywnej produkcji zwierzęcej w Planie Strategicznym. Jego zdaniem nie wpisuje się ona w cele nowej polityki rolnej czyli dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

"Warunkowanie części płatności bezpośrednich od zrealizowania przez hodowców wymogów dotyczących nie stosowania antybiotyków, poprawy dobrostanu zwierząt, czy też racjonalnego stosowania nawozów musi być dopasowane do charakteru hodowli i chowu bydła" czytamy w komunikacie Federacji.

- Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów, niestety wzbudza wiele wątpliwości, ponieważ nie jest to płatność związana z wielkością produkcji, a jedynie z liczbą krów, które są utrzymywane w gospodarstwie. Taki system płatności sprzyja rozdrobnieniu gospodarstw oraz sztucznym zabiegom polegającym na formalnym podziale stada między wielu właścicieli. W przypadku bydła mlecznego ekonomiczna trwałość gospodarstwa utrzymującego poniżej 20 krów jest w ogóle wątpliwa - zauważa prezydent PFHBiPM.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA