Tysiące uwag i wniosków do Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2021,10:40 Aktualizacja: 19-02-2021,10:44
A A A

Zakończyły się konsultacje dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgłoszone uwagi będą podstawą do przygotowania finalnego projektu, który w listopadzie zostanie przekazany do KE - poinformował Grzegorz Puda, minister rolnictwa.

Konsultacje trwały od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku. Jak mówił, były to były pierwsze konsultacje społeczne, kolejne - po zmianach w projekcie - przewidywane są w maju-czerwcu.

Modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie dla rolnictwa, krir, wpr 2023-2027

Modernizacja gospodarstw. Zakup maszyn wykreślony?

Wracamy do uwag samorządu rolniczego zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jedna z nich dotyczy dotacji na zakup maszyn, czyli jednej z najbardziej pożądanych...

Gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie przedstawiony Radzie Ministrów i trafi do akceptacji Komisji Europejskiej.

Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad. Proces negocjacji prawdopodobnie zakończy się w maju 2022 roku.

Puda zwrócił uwagę, że prace dotyczące Planu Strategicznego skupią się głownie na rozwiązaniach, które umożliwią wsparcie gospodarstw rodzinnych; szerokorozumianym dobrostanem zwierząt - jest to jeden z potencjalnych ekoprogramów oraz na sprawach dotyczących wymiana pokoleniowej, czyli przygotowaniu takich rozwiązań, które zachęcą młodych rolników do przejmowania gospodarstw, a jednocześnie dadzą alternatywę ich rodzicom.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konsultacjami dotyczącymi Planu na stronie internetowej resortu pozostanie "aktywna ankieta internetowa" za pomocą której będzie można dzielić swoimi pomysłami, na kolejnych etapach prac nad dokumentem strategicznym.

europejski zielony ład, janusz wojciechowski, sejmowa komisja do spraw ue, anna gembicka, wpr po 2023 roku

Komisarz przekonuje posłów. Zielony Ład to szansa dla rolnictwa

Zielony Ład jest próbą doprowadzenia produkcji rolniczej do większego zrównoważenia, jest szansą, a nie zagrożeniem - zapewniał w Sejmie Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE...

Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW poinformowała, że do ministerstwa zostało zgłoszonych ponad 3,5 tys. uwag i wniosków, najwięcej - od osób fizycznych np. od rolników (30 proc.).

Uwagi przekazały organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia czy samorządy. Bardzo dużo uwag dotyczyło młodego rolnika oraz ekoschematów, środowiska i klimatu.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR (płatności bezpośrednie oraz działania w zakresie rynków rolnych), jak i II filara (wsparcie rozwoju obszarów wiejskich).

Plany mają być bardziej niż dotychczasowa wspólna polityka rolna dostosowane do specyfiki rolnictwa danego kraju, ale jednocześnie realizować unijne cele.

Są ukierunkowane na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement