Właściciele gruntów leśnych mają mieć większe prawa przy sprzedaży

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-06-2017,10:05 Aktualizacja: 28-06-2017,10:26
A A A

Możliwość wycofania się ze sprzedaży, jeśli korzystające z prawa pierwokupu Lasy Państwowe zaoferują zbyt niską ceną - takie m.in. uprawnienia dla właścicieli gruntów leśnych zawarto w nowelizacji ustawy o lasach.

Dokument trafił do Sejmu z inicjatywy posłów ugrupowania Kukiz’15. W założeniu ma na celu zwiększyć ochronę prawa własności prywatnych lasów. Ubiegłoroczna nowelizacja wprowadziła bowiem rozwiązanie, że w przypadku sprzedaży gruntów leśnych, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje prawo pierwokupu.

lasy tropikalne, wycinka lasów, rolnictwo przemyslowe, Uniwersytet Duke

Na potrzeby rolnictwa ginie coraz więcej lasów

Połowa lasów tropikalnych, które zniknęły w latach 2000-2012, zostało wyciętych na potrzeby intensywnego rolnictwa na skalę przemysłową - wynika z analizy amerykańskich naukowców, opublikowanej na łamach "Environmental...

"Ponadto, jeśli Lasy Państwowe uznają, że cena ustalona przez zbywcę jest zbyt wysoka, za zgodą sądu, mogą wykupić grunty według ceny ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznacza to, że cenę ustala rzeczoznawca. Warto nadmienić, że na skutek zaniżonej w wielu aktach notarialnych wartości sprzedaży gruntów leśnych, wyceny dokonywane przez rzeczoznawców nie odpowiadają rzeczywistej wartości rynkowej" - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.

Tym samym zdaniem posłów Kukiz’15 obywatele często zmuszeni są do sprzedaży swoich gruntów po zaniżonej cenie. A w dodatku obecna ustawa pozbawia sprzedającego możliwości odstąpienia od sprzedaży, nawet jeśli cena z realizującymi prawo pierwokupu LP została ustalona z urzędu.

W projekcie nowelizacji ustawy prawo pierwokupu jest zastąpione mechanizmem wyrażenia sprzeciwu na zbycie gruntu przez nadleśniczego (reprezentującego LP). Umowa sprzedaży pomiędzy właścicielem gruntu leśnego a drugą stroną, będzie mogła zatem zostać zawarta, chyba że właśnie nadleśniczy wyrazi sprzeciw w terminie do 30 dni (od daty zgłoszenia zamiaru zbycia gruntu).
lasy państwowe, sklepy lasów państwowych, konrad tomaszewski, dziczyzna, jagody, grzyby, przetwory

Lasy Państwowe otwierają... sklepy. Z dziczyzną i przetworami

Kierownictwo Lasów Państwowych poinformowało, że utworzy ogólnopolską sieć sklepów z dziczyzną oraz produkowanymi chałupniczo przetworami z jagód oraz grzybów. - Za dwa miesiące chcemy tutaj, nieopodal naszej...

"W sytuacji, gdy nadleśniczy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy sprzedaży z drugą stroną, zbywca będzie posiadał prawo żądania, a Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych obowiązana będzie do złożenia oświadczenia o nabyciu gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami" - wskazano w uzasadnieniu do projektowanej ustawy.

Po zawiadomieniu zbywcy przez LP o ustalonej wysokości równowartości pieniężnej, będzie on miał do wyboru trzy możliwości:

  • wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu nabywanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - w sytuacji, gdy zbywcy nie odpowiada ustalona przez dyrekcję wartość
  • złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia gruntu przez DGLP, gdy z jakichkolwiek powodów zrezygnował ze zbycia gruntu
  • nie podjąć żadnej z powyższych czynności, co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na zbycie gruntu DGLP za zapłatą równowartości pieniężnej określonej w powiadomieniu

To drugie rozwiązanie jest furtką dla właścicieli na wycofanie się z transakcji. Ta i inne zmiany mają zdaniem ich autorów zwiększyć ochronę prawa własności, przyczynić się do skrócenia procedur administracyjnych i wpływać korzystnie na gospodarkę.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów