Wiemy, kiedy rolnik zapłaci podatek za zakup ziemi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2016,14:00 Aktualizacja: 11-12-2016,18:52
A A A
Członkowie rad powiatowych (gostynińskiej, płockiej i sierpeckiej) Mazowieckiej Izby Rolniczej zaapelowali, by zwolnić wszystkich rolników z podatku od czynności cywilnoprawnych bez względu na powierzchnię kupowanej działki rolnej i powierzchnię gospodarstwa, jaką będą posiadali po transakcji.
 
Do końca 2015 r. nabywca ziemi rolnej nie płacił podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeśli w chwili nabycia grunty stanowiły, utworzyły lub weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością kupca. Według urzędników Ministerstwa Finansów ta ulga była przedmiotem nadużyć (kupowano grunty rolne na cele inwestycyjne), więc zmieniono przepisy.

wieś, mieszkańcy wsi, rolnictwo, rolnicy, Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

Kupują ziemię i nękają rolników

Rolnicy nękani są przez tzw. inwestorów, którzy czują się bezkarni w eskalowaniu roszczeń wobec sąsiadów, np. w związku z uciążliwością zapachową, pracą maszyn na polach, korzystaniem z dróg gminnych - wskazuje...
Znowelizowano zatem zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ograniczenia zwolnienia z PCC weszły w życie 1 stycznia br. 
 
Obecnie z takiego przywileju mogą skorzystać gospodarze, którzy utworzą większe niż przeciętne gospodarstwo. Inni muszą liczyć się z obowiązkiem uiszczenia 2-procentowego PCC od wartości zakupionego areału.
 
Aby być zwolnionym z takiego obowiązku przy przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, należy spełnić trzy wymogi. Przede wszystkim nabyta nieruchomość musi tworzyć lub wchodzić w skład już działającego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha. Poza tym nabywca musi prowadzić gospodarstwo przez minimum 5 kolejnych lat od daty transakcji, a przeniesienie własności musi mieć formę umowy sprzedaży.
 
"To regulacja, która dyskryminuje rolników posiadających małe i średnie gospodarstwa. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w 2015 roku (wg. ARiMR, w hektarach) w województwie mazowieckim wyniosła 8,52 ha, a w kraju 10,49 ha. Jeżeli rolnik zakupi grunty, by powiększyć gospodarstwo do średniej krajowej będzie musiał zapłacić 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych, tak jak przy zakupie samochodu" - wskazuje mazowiecki samorząd rolniczy.
 
Członkowie powiatowych rad jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianę przepisów ustawy.
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej