Więcej rolników będzie mogło się ubiegać o płatności ekologiczne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
25-07-2023,8:25 Aktualizacja: 25-07-2023,8:28
A A A

Więcej rolników będzie mogło się ubiegać o płatności ekologiczne w ramach m.in. Pakietu 13. (premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą) - wynika z projektu rozporządzenia resortu rolnictwa opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowanego do konsultacji.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Ma to być rozporządzenie wykonawcze do nowelizacji ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ułatwić dostęp

Projekt rozporządzenia zmienia zasady przyznawania płatności ekologicznych w ramach Pakietu 13. (premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą), poprzez obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię.

europejski trybunał obrachunkowy, eto, kontrola, rolnictwo ekologiczne, wsparcie, ekologia

Trybunał bada unijne wsparcie rolnictwa ekologicznego. Wśród wytypowanych krajów Polska

Czy unijne wsparcie rolnictwa ekologicznego zostało dobrze opracowane i prawidłowo wdrożone? Odpowiedzi na to pytanie poszuka Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), który rozpoczął już prace kontrolne. Obejmą one m.in. Polskę. Trybunał...

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, ma to ułatwić dostęp do wsparcia szerszej grupie rolników i poprawić ich sytuację dochodową.

Projekt zmienia też zasady przyznawania płatności ekologicznych w ramach w ramach Pakietu 7. (uprawy paszowe na gruntach ornych) oraz Pakietu 8. (trwałe użytki zielone), poprzez obniżenie z 0,5 do 0,3 współczynnika stosowanego do określania maksymalnej powierzchni, do jakiej będzie można przyznać płatności ekologiczne. W efekcie - jak podano - możliwe będzie przyznawanie rolnikom płatności ekologicznych do większych powierzchni.

Równe traktowanie

Obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt zostało zaproponowane także w drugim projekcie rozporządzenia, zamieszczonym na stronach RCL - projekcie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, ma to zapewnić równe traktowanie rolników starających się o płatności ekologiczne w latach 2023–2024 w ramach PROW 2014–2020 względem tych – ubiegających się o te płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027.

W projekcie dotyczącym PROW na lata 2014–2020 zaproponowano też zniesienie warunku utrzymania sadów (zachowania obsady drzew) w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji zobowiązania ekologicznego. Ma to umożliwić rolnikom swobodne podejmowanie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji po zakończeniu zobowiązania.

Poleć
Udostępnij