Trybunał bada unijne wsparcie rolnictwa ekologicznego. Wśród wytypowanych krajów Polska

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2023,14:40 Aktualizacja: 04-07-2023,14:41
A A A

Czy unijne wsparcie rolnictwa ekologicznego zostało dobrze opracowane i prawidłowo wdrożone? Odpowiedzi na to pytanie poszuka Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), który rozpoczął już prace kontrolne. Obejmą one m.in. Polskę.

Trybunał w komunikacie podkreślił, że unijny sektor rolnictwa ekologicznego szybko się rozwija – w ciągu ostatniej dekady powierzchnia użytków rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego wzrosła niemal dwukrotnie, a popyt na produkty ekologiczne – ponad trzykrotnie. W 2020 r. wartość sprzedaży na unijnym rynku żywności i napojów ekologicznych wyniosła 45 mld euro, a UE osiągnęła drugi na świecie wynik pod względem spożycia produktów ekologicznych.

PROCAM, energia słoneczna, fotowoltaika, Aleksander Grabowski

Praktycznie i ekologicznie dla rolnictwa

W kraju przybywa instalacji fotowoltaicznych. Energia słoneczna ma bowiem wiele zalet i jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Przekonują się o tym pracownicy firmy PROCAM Polska, zajmującej się doradztwem agronomicznym i...

Wsparcie finansowe i polityczne

„Rolnictwo ekologiczne wiąże się ze stosowaniem zrównoważonych praktyk rolniczych w ramach upraw i hodowli zwierząt, w związku z czym sektor ten jest kluczowy dla osiągnięcia przez Unię wyznaczonych celów klimatycznych i środowiskowych” – wskazał ETO.

Jak dodał, aby utrzymać żyzność gleby, skutecznie zwalczać szkodniki i choroby oraz promować zdrowie i dobrostan zwierząt gospodarskich, rolnicy ekologiczni opierają się na naturalnych środkach i procesach.

„Unia Europejska mierzy się z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnym zazielenianiu sektora rolnictwa oraz zmniejszaniu zanieczyszczeń i jego wpływu na środowisko. Podejście ekologiczne jest jednym ze sposobów, w jaki można uczynić rolnictwo bardziej zrównoważonym środowiskowo, a Unia ma w tej dziedzinie ambitne cele. By móc w pełni czerpać korzyści z praktyk ekologicznych, muszą one być objęte odpowiednim wsparciem, zarówno jeśli chodzi o finansowanie, jak i ogólne ramy polityczne. Kontrola Trybunału ma na celu zbadanie, czy takie wsparcie rzeczywiście jest dostępne oraz co można by zrobić lepiej, aby mieć pewność, że pieniądze podatników są należycie wydawane” – powiedziała cytowana w komunikacie Keit Pentus-Rosimannus, członkini ETO, odpowiedzialna za tę kontrolę.

rolnictwo ekologiczne, Dawid Piechota, Dankowo Duże, zboża, sady

Przed rolnictwem ekologicznym chude lata

Gospodarstwa ekologiczne zajmują w Polsce około 550 tys. hektarów, a do roku 2030 obszar ma zostać podwojony. - To będzie trudne zadanie, kryzys zagląda do kieszeni konsumentów. Przed rolnictwem ekologicznym chude lata - uważa Dawid...

Cztery państwa, w tym Polska

Trybunał zaznaczył, że zgodnie z danymi Eurostatu odsetek gruntów rolnych w UE przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne wzrósł z 5,9 proc. w 2012 r. do 9,1 proc. w 2020. Od tego czasu, w ramach strategii „Od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności na okres do 2030 r., Komisja Europejska ustaliła, że do 2030 r. odsetek ten ma wynieść 25 proc.

„Rolnictwo ekologiczne jest uregulowane i certyfikowane na poziomie UE. Komisja wspiera jego rozwój głównie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), która obejmuje również inne zrównoważone środowiskowo oraz neutralne klimatycznie praktyki rolnicze. Aby wesprzeć rolników w przyjmowaniu lub utrzymywaniu praktyk rolnictwa ekologicznego, w latach 2014–2022 Unia przeznaczyła na ten cel w ramach WPR 9,1 mld euro” – dodał Trybunał.

W ramach kontroli zbada on, czy ustanowione i wdrożone przez Komisję i państwa członkowskie ramy działań są skuteczne i odpowiednie, tzn. czy przyczyniły się one do zrównoważonego rozwoju rolnictwa ekologicznego i do realizacji związanych z nim celów. Oprócz prac kontrolnych przeprowadzonych w Komisji, ETO wybrał do kontroli cztery państwa członkowskie (Włochy, Austrię, Polskę i Rumunię). Publikację sprawozdania z kontroli zaplanowano na za około rok.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu