Ustawa o kołach gospodyń wiejskich do poprawki. Chodzi o duże pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2020,8:15 Aktualizacja: 15-05-2020,10:21
A A A

Senat zgłosił w środę poprawki do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada przeznaczenie 40 mln zł na dofinansowanie kół w tym roku.

Za przyjęciem uchwały w sprawie nowelizacji opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał.

Senat zgłosił trzy poprawki do noweli. Jedną przygotowało biuro legislacyjne; określa ona, iż dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana została poparta przez stronę rządową.

prawo, ustawa, pieniądze, KGW

Miliony na wsparcie kół gospodyń wiejskich

Znowelizowana w środę przez Sejm ustawa o kołach gospodyń wiejskich, zakłada powierzenie nadzoru nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych - poinformował resort funduszy i polityki regionalnej,...
Dwie poprawki, zaproponowane przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niezależny) i Jana Filipa Libickiego (KP-PSL) rozszerzają uprawnienia kół gospodyń wiejskich do otrzymania z budżetu pomocy finansowej państwa na realizację zadań, na lata 2021-2029.

- Jesteśmy przeciw tym poprawkom, jako ministerstwo będziemy w ramach przygotowania budżetu na rok 2021 wnosić o środki (dla kół - PAP) na kolejny rok, ale te wszystkie nasze działania muszą być oparte na prognozach i kalkulacjach - uzasadniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka. Poprawki te zostały także negatywnie zaopiniowane przez senacką komisję rolnictwa.

Najważniejszym celem nowelizacji było umożliwienie finansowania kół gospodyń wiejskich na ten rok. Na ten cel zaplanowano z budżetu państwa 40 mln zł, co pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół.

Kolejna zmiana - to powierzenie nadzoru nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

koła gospodyń wiejskich, aktywizacja obszarów wiejskich, ustawa o KGW, Ryszard Bartosik, sejmowa komisja rolnictwa

Opozycja: PiS dzieli kobiety na wsi. Ustawa o KGW budzi emocje

Koła gospodyń wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców - zakłada projekt noweli ustawy o KGW. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu...
Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto, ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w ARiMR. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające na terenie wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 kół wnioskowało w sumie o ponad 29,8 mln zł. Według wiceminister z dotacji rozliczyło się 98 proc. kół.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było zarejestrowanych w Agencji 5048 kół, rok później - 8828 kół, a 29 kwietnia 2020 r. 9110 kół. Połowa zarejestrowanych kół to nowe organizacje.

Nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, który ustosunkuje się do poprawek Senatu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement