Ustawa ma wzmocnić sołtysów. Senat skierował dokument do Sejmu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2023,9:00 Aktualizacja: 30-03-2023,18:37
A A A

Senat skierował do Sejmu projekt ustawy mający na celu m.in. wypłatę świadczeń dla sołtysów po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz obowiązek ustalenia diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gmin.

Za dokumentem głosowało 53 senatorów, nikt nie był przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Kancelaria Senatu wyjaśniła, że zgodnie z projektem rada gminy będzie ustanawiała zasady, na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

świadczenia dla sołtysów, życie społeczno-kulturalne na wsi, podatki lokalne

300 złotych dla sołtysa

MRiRW pracuje nad projektem ustawy, który ma wprowadzić świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym. "Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie...

Dodano, że sołtysom - niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych - będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. "Będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury. Osobie, która pełniła przez minimum jedną pełną kadencję funkcję sołtysa przysługiwać będzie także dodatkowe świadczenie emerytalne" - wskazano.

Podkreślono, że projekt ustawy zmierza do wzmocnienia sołectw przez dokładne wskazanie ich kompetencji oraz mienia, którym dysponują.

W projekcie zaproponowano, by osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej jedną pełną kadencję, będzie przysługiwało miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat w przypadku mężczyzn, 60 lat w przypadku kobiet). W razie pełnienia funkcji przez każdą następną pełną kadencję, miałoby przysługiwać dodatkowe 3 proc. minimalnego wynagrodzenia minimalnego z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość świadczenie nie może przekroczyć jego 19 proc.

sołtysi, dane sołtysów, kowr, rafał romanowski

KOWR zbiera takie dane z wiosek? Resort odpowiada

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie podejmował i nie planuje podjęcia działań w celu tworzenia bazy danych kontaktowych sołtysów - zapewnia Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w...

Koszt świadczenia - zgodnie z projektem - byłby pokrywany z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Jego wypłatą zajmowałaby się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z funduszu emerytalno-rentowego, w terminie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W przypadku, kiedy osoba upoważniona nie otrzymuje takich świadczeń (np. nie przeszła na emeryturę lub ubezpieczona jest w innej jednostce), świadczenie byłoby wypłacane do 15. dnia miesiąca.

Świadczenie miałoby być przyznawane na wniosek sołtysa w drodze decyzji wójta gminy, której jednostką pomocniczą jest sołectwo wnioskodawcy. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia wójt ma przekazywać oddziałowi regionalnemu albo placówce terenowej KRUS, obsługującej świadczeniobiorców zamieszkałych w gminie, której jednostką pomocniczą jest sołectwo wnioskodawcy.

Zgodnie z projektem, zmianie ma ulec także system funkcjonowania wynagrodzenia dla przewodniczących organu jednostki pomocniczej.

Według obecnych przepisów, "rada gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej". Po nowelizacji, rada gminy miałaby obowiązek ustanowić zasady, zgodnie z którymi przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Jak przekazało biuro legislacyjne pracujące przy komisji, zasady udzielenia świadczenia będą obowiązkowe, ale ich szczegóły będą zależne od decyzji gminy i uwarunkowań lokalnych.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu resort rolnictwa pracuje nad projektem, który ma wprowadzić świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu