Ubezpieczenia po nowemu. Rząd za większą ochroną klientów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
26-07-2017,9:00 Aktualizacja: 27-07-2017,7:28
A A A

Zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia - to cel projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przyjętego we wtorek przez rząd.

Projekt zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Ubezpieczeń dotyczy też przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wskazujący KNF jako organ odpowiedzialny m.in. za nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia unijnego w sprawie ubezpieczeń.

ubezpieczenia upraw, straty w uprawach, przymrozki, rafał romanowski, sadownictwo, straty w sadach

Rolnicy tracą, a winnych nie ma. Uprawy można było ubezpieczać?

- Zbyt późno rząd przygotował nowelizację ustawy o ubezpieczeniach dodatkowych upraw bowiem dopiero 31 marca podpisał ją prezydent. Brokerzy nie mogli więc z niczym wystartować - grzmiał podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa...
Wypełnieniem przepisów unijnych są oba projekty, oba zostały też przedłożone przez ministra rozwoju i finansów. Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - jak informuje w komunikacie CIR - ma przede wszystkim wzmocnić ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia.

Klient ma np. otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Ponadto, projekt ustawy zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

W projekcie uregulowano m.in. kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie, informuje CIR, dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Klient otrzyma również podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym, jeśli dystrybutorem będzie zakład ubezpieczeń.

Agent oferujący ubezpieczenie uzupełniające będzie zobowiązany do powiadamiania klienta (tak jak robi to agent ubezpieczeniowy), czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń i jakich.

przymrozki, susza, gradobicie, straty w uprawach,  straty w rolnictwie

Ubezpieczenia w rolnictwie mają być powszechne, ale nie obowiązkowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce, by ubezpieczenia rolne były jak najbardziej powszechne, ale nie obowiązkowe, bo części gospodarstw nie stać na płacenie składki - powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Tematem środowego...
W projekcie, dodaje CIR, zobowiązano również agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Ten obowiązek będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

W projekcie zaproponowano także, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia (lub umowy gwarancji) dystrybutor ubezpieczeń określał - na podstawie uzyskanych od klienta informacji - jego wymagania i potrzeby oraz podawał mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

"Chodzi o to, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji. Zatem proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej" - głosi komunikat CIR.

Dystrybutorzy będą musieli również przekazywać informacje jasne i rzetelne, w formie papierowej lub na życzenie klienta w formie innego nośnika.

powiat grójecki, mazowsze, ubezpieczenie upraw, sadownictwo, zagłębie sadownicze, krzysztof jurgiel

Zarzucają ministrowi zaniechanie w sprawie ubezpieczeń

Rada Powiatu Grójeckiego podczas posiedzenia przyjęła "stanowisko w sprawie zaniechań ministra rolnictwa i rozwoju wsi", dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych. "Rada Powiatu wyraża oburzenie rolników powiatu...
Projekt zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów ubezpieczeniowych (przedstawiciele podmiotu oferującego ubezpieczenie) - z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Powstanie także nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, prowadzony przez KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego ma także nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji. Z kolei rzecznik finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Projekt zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie. Przewidziano także sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Np. grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będą mogły być nałożone m.in za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem wymogów określonych w ustawie, bez zezwolenia lub upoważnienia.

ubezpieczenia, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenie upraw, firmy ubezpieczeniowe

Uprawy można już ubezpieczać na korzystniejszych warunkach

Od 10 kwietnia rolnicy, w tym właściciele sadów, mogą ubezpieczać uprawy na korzystniejszych zasadach z 65-proc. dopłatą do składek z budżetu - poinformował resort rolnictwa. Jako pierwsze wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw...
Ustawa, dodaje CIR, ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r. (ostatni możliwy termin na wdrożenie dyrektywy), a 3 stycznia 2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych.

Z kolei przyjęta także we wtorek przez rząd nowela ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie rozporządzenia unijnego w sprawie ubezpieczycieli oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

"W praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń, brokerzy ubezpieczeniowi, agenci ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne oraz banki oferujące detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne - będą musieli stosować przepisy rozporządzenia unijnego, a jeśli tego nie uczynią zostaną obciążeni karami administracyjnymi nałożonymi przez KNF (jedną z najdotkliwszych sankcji będzie kara w wysokości ponad 21 mln zł za naruszenia przepisów tego rozporządzenia)" - informuje CIR. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu