Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Wojciech Krzyczkowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2017,14:40 Aktualizacja: 24-11-2017,14:56
A A A

Sejm znowelizował w piątek ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Według rządu, jej głównym zadaniem jest dostosowanie prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości paliw i promocji odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do wymagań dyrektywy 2015/1513. Wcześniej Sejm przyjął szereg poprawek. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) w rocznych sprawozdaniach dla URE będą np. podawać kraj pochodzenia surowców rolniczych i biomasy.

biokomponenty i biopaliwa ciekłe, ministerstwo energii, Narodowy Cel Wskaźnikowy, energia z OZE

Rząd przyjął projekt noweli o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych - to główne założenie projektu noweli o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który przyjął rząd. Projekt jest jednym z...

NCW to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja podnosi z poziomu rozporządzenia RM na poziom ustawy ustalanie NCW. W 2017 r. NCW wynosi 7,10 proc., w 2018 - 7,50 proc., w 2019 r. - 8,00 proc., a w 2020 - 8,50 proc.

Jak podkreśla się w ocenie skutków regulacji, do najważniejszych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2015/1513 należą ograniczenie możliwości stosowania do wytwarzania biokomponentów roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych, zwiększenie wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych, podniesienie do 60 proc. wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji wytwarzających biokomponenty oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r., wymogu 50 proc. redukcji emisji dla działających instalacji wytwórczych.

prawo energetyczne, gaz, ceny gazu, biopaliwa, biokomponenty, narodowy cel wskaźnikowy

Ceny gazu będą uwalniane. Producenci biokomponentów nie ucierpią

Sejm jednogłośnie uchwalił w środę nowelizację prawa energetycznego i innych ustaw. Dzięki nowym przepisom rozpocznie się stopniowe uwalnianie rynku gazu w Polsce. Za uchwaleniem nowelizacji głosowali wszyscy obecni na sali posłowie. Przedstawiając...

Nowe regulacje ograniczają koszty realizacji NCW ponoszone przez producentów i importerów paliw, wprowadzają rozwiązania umożliwiające realizację NCW przede wszystkim w oparciu o potencjał i technologie dostępne na polskim rynku i poprawiają przejrzystość tego rynku, co stanowi jeden z istotnych elementów walki z tzw. "szarą strefą".

Ustawa wprowadza opłatę zastępczą. Podmioty, które w latach 2018-2019 zrealizują NCW w 85 proc., z reszty obowiązku będą mogły się wywiązać za pomocą tej opłaty. Przepisy określają też limity dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania wkładu do NCW do roku 2019.

Surowcami upoważniającymi do podwójnego naliczania są m.in. zużyty olej kuchenny i tłuszcze zwierzęce - w przypadku produkcji estrów, oraz odpady z przemysłu piekarniczego lub cukierniczego - wykorzystywane przy produkcji spirytusu.

Większość przepisów miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Ustawa trafi teraz do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt