Rząd przyjął projekt noweli o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Katarzyna Fiuk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2017,8:55 Aktualizacja: 25-10-2017,9:10
A A A

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych - to główne założenie projektu noweli o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który przyjął rząd. Projekt jest jednym z elementów programu Rozwoju Elektromobilności.

Projekt nowelizacji o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany przez ministra energii. Dostosowuje on polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

biopaliwa, komisja europejska, trybunał sprawiedliwości ue, oze, odnawialne źródła energii

Bruksela znowu upomina Polskę w sprawie biopaliw

Polskie przepisy dotyczące biopaliw, mimo wprowadzenia postulowanych przez urzędników w Brukseli zmian, nadal są kwestionowane jako sprzeczne z prawem UE. W czwartek Komisja Europejska przesłała do władz w Warszawie dodatkowe upomnienie w...

Dokument przewiduje m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), przez zapewnienie, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-2019 dla podmiotów realizujących NCW

Ponadto, projektowane przepisy zachowują dotychczasowy poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW - w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów.

Do realizacji tych celów zaproponowano m.in. potwierdzenie następujących wysokości NCW - w 2017 r. ma to być 7,10 proc., w 2018 - 7,50 proc., w 2019 r. - 8,00 proc., a w 2020 - 8,50 proc. Projekt określa też wartości współczynników redukcyjnych: 0,86 w 2018 r. oraz 0,82 w 2019 r.

biopaliwa, olej palmowy, parlament europejski, produkcja biopaliw, kontrola biopaliw

Używanie oleju palmowego w biopaliwach pod ścisłą kontrolą

Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie wycofania olejów roślinnych z produkcji biopaliw do 2020 r. oraz wprowadzenia jednolitego systemu certyfikacji oleju palmowego trafiającego na rynek Unii Europejskiej. Podczas debaty...

Proponowana nowela wprowadza także opłatę zastępczą, czyli instrument, zgodnie z którym w latach 2018-2019 realizacja NCW przez podmiot na poziomie min. 85 proc. poziomu realizowanego w danym roku kalendarzowym, umożliwia mu wywiązanie się z części tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej.

W projekcie określono ponadto limity dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania biokomponentów do NCW: w 2018 r. limit będzie wynosił 0,3 proc., a w 2019 r. - 0,5 proc.

Nowe przepisy doprecyzują kwestie związane z wysokością kar wymierzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za brak realizacji NCW, co pozwoli na ich efektywniejsze i bardziej skuteczne wymierzanie.

Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama