Rolnik nie będzie już na straconej pozycji. Bruksela zmienia przepisy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-12-2018,14:15 Aktualizacja: 20-12-2018,14:24
A A A

UE uzgodniła przepisy, które mają wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, aby wielkie sieci handlowe czy przetwórcy nie stosowali wobec nich nieuczciwych praktyk handlowych.

Opóźnione płatności za łatwo psujące się produkty, anulowanie zamówień w ostatniej chwili czy jednostronne zmiany warunków umowy - to rzeczywistość, z którą muszą mierzyć się rolnicy w relacjach z potężnymi w porównaniu do nich korporacjami, zajmującymi się sprzedażą produktów rolnych czy firmami przetwórczymi.

ustawa, prawo, ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Ustawa ograniczająca nieuczciwe praktyki w handlu żywnością podpisana

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami - to cel ustawy, którą w piątek popisał prezydent Andrzej Duda. Według nowych przepisów nieuczciwe praktyki będzie mógł zgłosić każdy,...

Uzgodnione właśnie przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich przepisy mają z tym skończyć.

- To ruch w dobrą stronę, byłoby dobrze, gdyby zostało to wprowadzone na poziomie unijnym przez państwa członkowskie. Dziś rolnik jest na straconej pozycji przy stole negocjacyjnym. Wprowadzenie takich rozwiązań prawnych na pewno będzie dla rolników korzystne - powiedział Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Propozycja dyrektywy w tej sprawie została przedstawiona przez Komisję Europejską w kwietniu. Bruksela postanowiła odebrać marketom możliwość żądania, aby dostawca płacił za zmarnowane produkty. Teraz sklepy nie muszą brać odpowiedzialności za żywność, której nie uda się im sprzedać.

Dyrektywa, co do której porozumienie wypracowano wymienia nieuczciwe praktyki handlowe, które zostaną całkowicie zakazane. Poza opóźnieniami w płatnościach za nietrwałe produkty, anulowaniem zamówienia w ostatniej chwili, wprowadzeniem jednostronnych lub wstecznych zmian w umowach dostawy zakazane ma być też nadmierne wykorzystywanie poufnych informacji oraz wprowadzanie środków odwetowych lub czy nawet grożenie nimi dostawcom.

nieuczciwe praktyki handlowe, uokik, rada ministrów, handel, przetwórstwo

Nieuczciwe praktyki handlowe będą ograniczone. Rolnik tylko zyska

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami, to cel przyjętego przez rząd projektu noweli o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i...

- Porozumienie otwiera drogę do wprowadzenia po raz pierwszy w UE prawa, które zapewnia znaczną ochronę rolnikom, ich organizacjom, a także małym i średnim przedsiębiorstwom. Będą teraz chronieni przed większymi podmiotami działającymi niesprawiedliwie i niezgodnie z zasadami - oświadczył Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa komentując uzgodnienie.

Przepisy dyrektywy odnoszą się do problemu narzucania przez sieci handlowe niektórych praktyk, takich jak np. obowiązkowego reklamowania się czy opłat za przedłużenie kontraktu.

Praktyki mają być dozwolone pod warunkiem, że zostaną z góry zawarte w sposób jasny i jednoznaczny w umowie między stronami - nabywca zwraca dostawcy niesprzedane produkty spożywcze; nabywca pobiera od dostawcy opłatę za zagwarantowanie lub przedłużenie umowy o dostawę produktów spożywczych; dostawca ponosi koszty promowania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych sprzedawanych przez nabywcę itd.

Dyrektywa zakłada, że państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć jeden lub więcej organów odpowiedzialnych za egzekwowanie nowych przepisów. W przypadku istnienia kilku urzędów w tym samym kraju, które mogłyby się tym zajmować, konieczne będzie wskazanie jednego punktu kontaktowego.

uokik,marek niechciał, rynek owoców, przewaga kontraktowa, Rauch Polska

Na rynku owoców są problemy z płatnościami. Jest raport UOKiK

- Po przeanalizowaniu trudnej sytuacji na rynku owoców w tym roku i skontrolowaniu 77 przetwórni i skupów prezentujemy raport, w którym przedstawiliśmy propozycje uniknięcia powtórki za rok - powiedział Marek...

Organy egzekucyjne będą mogły wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi i nakładać grzywny. Rolnicy będą mogli wybrać, czy składają skargę w swoim kraju czy też w państwie, w którym dochodzi do zakazanych praktyk.

Choć w Polsce i niektórych innych krajach władze zajęły się już problemem nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw, regulacje obejmujące całą UE będą miały dla rolników duże znaczenie. Według szacunków ministerstwa rolnictwa w tym roku wartość zagranicznej sprzedaży naszej żywności może zbliżyć się do 30 mld euro.

Porozumienie co do zapisów dyrektywy zostanie teraz przedłożone do poparcia specjalnemu komitetowi ds. rolnictwa, w skład którego wchodzą eksperci z państw członkowskich. Później przepisy będą jeszcze musiały formalnie zaakceptować Rada UE i Parlament Europejski. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wprowadzenie dyrektywy do przepisów prawa krajowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów