Na rynku owoców są problemy z płatnościami. Jest raport UOKiK

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-12-2018,8:10 Aktualizacja: 12-12-2018,8:17
A A A

- Po przeanalizowaniu trudnej sytuacji na rynku owoców w tym roku i skontrolowaniu 77 przetwórni i skupów prezentujemy raport, w którym przedstawiliśmy propozycje uniknięcia powtórki za rok - powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Korzystamy z nowych narzędzi prawnych do ochrony polskich rolników. Jeszcze przed pierwszymi zbiorami owoców - w czerwcu - zaczęliśmy badać relacje handlowe pomiędzy producentami, punktami skupu i dużymi przetwórcami. Efektem jest nasz raport, a także postępowania przeciwko dużym przetwórcom owoców - powiedział.

uokik, marek niechciał, produkty rolno-spożywcze, przewaga kontraktowa, nieuczciwe praktyki handlowe, doehler

Rolnicy czekają na pieniądze ponad 5 miesięcy. UOKiK wszedł do gry

Zbyt długie terminy płatności i niejasne zasady ustalania ceny za owoce - to zarzuty, jakie postawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów firmie Doehler. I wszczął postępowanie przeciw spółce. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową od...

Kontrolerzy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał i Inspekcji Handlowej byli łącznie w 77 miejscach - przetwórniach i skupach owoców.  

- Początkowo urząd sprawdził dużych przetwórców owoców - m.in. ich umowy dostaw wraz z terminami płatności i listą dostawców. W kolejnym etapie działań, na zlecenie urzędu, kontrole w punktach skupów owoców miękkich i jabłek prowadziły wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. Sprawdzały m.in. umowy zawierane przez skupy zarówno z rolnikami, jak i zakładami, które chłodzą i przetwarzają owoce. Inspektorzy badali też m.in. relacje handlowe pomiędzy poszczególnymi podmiotami - dodał szef UOKiK.

Jak podkreślono na spotkaniu, głównym problemem, na który zwrócili uwagę kontrolerzy UOKiK i jednocześnie najczęstszym przejawem wykorzystania przewagi kontraktowej, było opóźnienie w płatnościach.

- Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych strony mogą ustalić czas na uregulowanie należności dłuższy niż 30 dni, ale nie powinien przekraczać 60 dni. Tymczasem najczęściej termin wynosił 90 dni. Były przypadki, w których właściciel skupu dostawał pieniądze po 90 dniach i z takim samym opóźnieniem płacił dostawcom - podkreślił Niechciał.  

papryka, ceny papryki, ceny skupu papryki, rolnicy, Potworów, cena papryki w skupie

Płacą grosze za paprykę. UOKiK już zainteresował się sprawą

Plantatorzy papryki z regionu radomskiego na Mazowszu skarżą się, że w tym roku ceny w skupach są dalekie od tego, aby mogli godziwie zarobić. W wielu przypadkach wypłacone pieniądze nie pokryły nawet kosztów produkcji. Sytuacja jest...

Na konferencji poinformowano również, że urząd postawił zarzuty zbyt długich terminów i opóźnień w płatnościach dwóm dużym przetwórcom - spółce Real z Siedlec i Rauch Polska z Przeworska.

Szczegóły zawarte w raporcie wskazują, że "Real to jeden z największych w Polsce podmiotów skupujących owoce i produkujących mrożonki oraz koncentraty owocowe.

Z ustaleń urzędu wynika, że spółka wyznaczała termin zapłaty, który maksymalnie mógł wynieść nawet sześć miesięcy, a największe opóźnienia wynosiły ponad 170 dni".

"Drugie postępowanie prowadzone przeciwko Rauch Polska, spółki należącej do koncernu Rauch Fruchtsafte, jednego z największych producentów soków owocowych w Europie. Zarzuty urzędu dotyczą opóźnienia w płatnościach - do 119 dni, a także niejasnych sposobów określania ceny. Urząd prowadzi ponadto jeszcze dwa postępowania przeciwko przetwórcom owoców - T.B. Fruit Polska oraz Döhler" - czytamy w raporcie.

uokik, marek niechciał, produkty rolno-spożywcze, przewaga kontraktowa, nieuczciwe praktyki handlowe

UOKiK czeka na sygnały od poszkodowanych rolników

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca rolników do zgłaszania nieprawidłowości i wskazywania podmiotów, którym zarzucają nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Zapewnia, że każdy sygnał jest ważny....

Prezes Niechciał wymieniając na konferencji te przypadki, przypomniał, że "za wykorzystywanie przewagi kontraktowej przedsiębiorcom grozi kara w wysokości 3 proc. ubiegłorocznego obrotu". Dodał również, że urząd nie poprzestał tylko na tym.

Weszły w życie zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej, m.in. po to żeby zająć się większą liczbą spraw dzięki zniesieniu progów obrotowych.

Wcześniej urząd mógł interweniować jedynie w sytuacji, kiedy wartość obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą przekraczała w jednym z ostatnich lat 50 tys. zł., a obrót silniejszej strony lub jej grupy kapitałowej wynosił co najmniej 100 mln zł w roku poprzedzającym.

W tej chwili UOKiK może wkroczyć w każdym przypadku wykorzystywania przewagi kontraktowej, pozwoli to na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników".

- Kolejną istotną zmianą jest uproszczenie nadawania decyzji Urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza nakaz natychmiastowego zaprzestania praktyki godzącej w słabszą stronę kontraktu, np. rolnika - podkreślił na koniec prezes UOKiK.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu