Ustawa ograniczająca nieuczciwe praktyki w handlu żywnością podpisana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2018,9:10 Aktualizacja: 11-11-2018,9:19
A A A

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami - to cel ustawy, którą w piątek popisał prezydent Andrzej Duda. Według nowych przepisów nieuczciwe praktyki będzie mógł zgłosić każdy, a nie tylko zainteresowana firma.

Chodzi o znowelizowaną ustawę z 4 października 2019 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

nieuczciwe praktyki handlowe, uokik, rada ministrów, handel, przetwórstwo

Nieuczciwe praktyki handlowe będą ograniczone. Rolnik tylko zyska

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami, to cel przyjętego przez rząd projektu noweli o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i...
Poprawia ona funkcjonowanie obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dotychczas obowiązujące przepisy (ustawy z 15 grudnia 2016 r.) są zawężone do przypadków umów zawieranych pomiędzy nabywcami a dostawcami, jeżeli łączna wartość obrotów między nimi przekracza 50 tys. zł, oraz obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania przekracza 100 mln zł.

Ze względu na brak spełniania powyższej przesłanki, duża grupa przedsiębiorców jest wyłączona spod reżimu ustawy, co znacznie ogranicza możliwość działania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta

jabłka, eskimos, aktualna lista punktów skupowych jabłek, owoce

Skupują jabłka po 26 groszy za kilogram

Program stabilizacji cen na rynku jabłek przemysłowych wszedł w nowy etap realizacji. Spółka Eskimos z Sokółki poinformowała, że w ramach programu zakontraktowano już od producentów 230 tys. ton jabłek przemysłowych. Jakie ceny...
W nowelizacji zmodyfikowano i uproszczono definicję przewagi kontraktowej przesądzając, że przewagą kontraktową będzie już samo wystąpienie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy, bez względu na to, czy istnieje faktyczna możliwość zbycia produktów innym nabywcom bądź nabycia produktów od innych dostawców.

Poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Nowe przepisy regulują, że zawiadomienie będzie mogła zgłosić każda osoba lub podmiot, a nie tylko zainteresowana firma. Poza tym zgłoszenie nie będzie musiało mieć formie pisemnej, jak obecnie. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj