Rolnicy płacą zbyt duży podatek za drogi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2018,8:30 Aktualizacja: 17-11-2018,8:36
A A A

Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację w gospodarstwach rolnych nie powinny być objęte podatkiem od nieruchomości, a niższym podatkiem rolnym - przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Na biurko ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego trafił wniosek rolniczego samorządu w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

grunty rolne, sprzedaż ziemi KOWR, KOWR, ceny ziemi KOWR

Państwowe grunty na sprzedaż. Tyle ziemi znalazło nabywców

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał nieco ponad 2,8 tys. ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym celu zorganizował w całym kraju ponad 23,6 tys. przetargów. Wejście...

Chodzi o to, by na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek. Bowiem gminy naliczają podatek od nieruchomości za grunty na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi "dr".

"Takie oznaczenie geodezyjne zostało narzucone w ramach tzw. modernizacji ewidencji gruntów, prowadzonej przez starostów. W większości przypadków te grunty oznaczone jako +drogi+ to grunty użytkowane rolniczo. Takie postępowanie powoduje dodatkowe obciążenia fiskalne rolników związanych z odprowadzaniem podatku od nieruchomości. Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów na wniosek rolnika jest uciążliwa administracyjne i wykonywana jest na koszt wnioskodawcy, czyli rolnika" - wskazuje w swoim wystąpieniu KRIR.

scalanie gruntów, podlasie, prow 2014-2020, drogi dojazdowe do pól, łączenie działek

Podzielą miliony euro na scalanie gruntów. Ruszył nabór wniosków

Ponad 4,2 mln euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest do dyspozycji w Podlaskiem na scalanie gruntów. Od poniedziałku w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku powiaty mogą się starać o wsparcie. - To trzeci taki nabór....

Podpiera się jednocześnie zapisami z załącznika nr 6 do rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z nimi, do dróg nie zalicza się dróg wewnętrznych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

"Zgodnie z ww. przepisem grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie stanowią dróg w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Zatem grunty takie co do zasady nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem rolnym" - przekonuje rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich