Państwowe grunty na sprzedaż. Tyle ziemi znalazło nabywców

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
16-11-2018,13:05 Aktualizacja: 16-11-2018,13:41
A A A

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał nieco ponad 2,8 tys. ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym celu zorganizował w całym kraju ponad 23,6 tys. przetargów.

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na KOWR nowe zadania, m.in. ustawowo usankcjonowało zasadę, iż podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, a nie jak wcześniej sprzedaż.

włochy, Giuseppe Conte, polityka prorodzinna, rewitalizacja nieużytkowanych gruntów rolnych

Bezpłatna ziemia dla rodzin, w których urodzi się trzecie dziecko

Rząd Włoch w projekcie budżetu na 2019 r. zamierza zapisać plan bezpłatnego oddawania gruntów na południu kraju rodzinom, w których w najbliższych trzech latach urodzi się trzecie dziecko. Media podały, że porzucone, nieuprawiane...

Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku oddziały terenowe KOWR sprzedały nieco ponad 2,8 tys. ha, w tym nieco ponad 2,2 tys. gruntów rolnych. W tym celu zorganizowały ponad 23,6 tys. przetargów w całym kraju.

Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Gorzowie Wlkp. - prawie 394 ha,  Kielcach - 358 ha i Lublinie - 343 ha.

Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu rolnego w III kwartałach 2018 r. wyniosła 26 030 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: pomorskim - 43,2 tys. zł/ha, kujawsko-pomorskim - 42,9 tys. zł/ha i małopolskim - 38,8 tys. zł/ha. A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w województwach: świętokrzyskim - 16,1 tys. zł/ha, podlaskim - 17,4 tys. zł/ha oraz łódzkim - 18,6 tys. zł/ha.

pożyczki dla rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, Piotr Serafin, kowr, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich

KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - poinformował Piotr Serafin, dyrektor ośrodka. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres...

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa są także nieruchomości nierolne, przeznaczone na inwestycje. Z nieruchomości tych chętnie korzystają inwestorzy ze względu na ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz jasne procedury nabywania.

Od kilku lat odnotowuje się sprzedaż nieruchomości nierolnych na zbliżonym poziomie tj. ok. 1 tys. ha.

W trzech kwartałach 2018 r. KOWR sprzedał ponad 600 ha za kwotę 300 mln zł. Średnia cena za 1 ha gruntów w skali kraju wyniosła prawie 322 tys. zł.

Według stanu na koniec października 2018 r. w Zasobie WRSP pozostawało 1 371 119 ha. Ponad połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!