Rolnicy mają dostać płatności ekologiczne za tegoroczne ugorowanie. Jest rozporządzenie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2024,9:00 Aktualizacja: 14-06-2024,9:35
A A A

Projekt zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie płatności ekologicznych trafił do konsultacji. Nowe regulacje umożliwią przyznanie rolnikom płatności ekologicznych za ugorowanie gruntów w 2024 r.

Do konsultacji skierowany został projekt zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

prezydent, kancelaria prezydenta, ustawa, ps wpr

Prezydent podpisał ważną dla rolników ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela wprowadza uproszczoną formę dopłat dla małych...

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ma zapewnić możliwość przyznania rolnikom płatności ekologicznych za 2024 r. w przypadkach, gdy w tym właśnie roku wykorzystają części obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym na potrzeby wypełnienia normy ekologicznej GAEC 8 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2024 r, w którym w życie weszła nowelizacja ustawy o Planie Strategicznym - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia ekologicznego przewidują, że w ramach realizowanych przez rolników zobowiązań ekologicznych do gruntów ugorowanych bez produkcji mogą zostać przyznane płatności ekologiczne, jeżeli grunty te pozostają w systemie rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej.

"Proponowana zmiana jest korzystna dla rolników, ponieważ pomimo tego, że zmienione zostanie brzmienie normy GAEC 8, będą oni mieli możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne, jeżeli zaplanowali, że w 2024 r. będą spełniali tę normę na gruntach objętych zobowiązaniem ekologicznym" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wskazano, brak wprowadzenia proponowanej zmiany uniemożliwiłby przyznanie rolnikom płatności ekologicznych za 2024 r. z tytułu spełnienia normy GAEC 8 w zakresie gruntów ugorowanych bez produkcji.

projekt rozporządzenia, gospodarstwa ekologiczne, produkcja ekologiczna, resort rolnictwa

Większa elastyczność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Resort pokazał rozporządzenie

Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne będą mogli zmieniać rodzaj produkcji przed upływem terminu tzw. zobowiązania, zachowując prawo do dopłat - zakłada projekt zmiany rozporządzenia ws. przyznawania płatności ekologicznych. Skierowany do...

Nowelizacja ustawy o Planie Strategicznym podpisana w czwartek przez prezydenta wprowadziła uproszczoną formę dopłat dla małych gospodarstw oraz dobrowolne ugorowanie za dodatkową dopłatą, czyli tzw. ekoschemat. Stanowi ona realizację wcześniejszych decyzji KE i Rady UE. Głównym celem zmian jest wdrożenie w latach 2024-2028 nowych form wsparcia, tj. płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu dot. ugorowania gruntów.

Znowelizowana ustawa przewiduje, że w odniesieniu do kampanii 2024 r. rolnik musi najpierw złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie w podstawowym terminie, na obecnie obowiązujących zasadach, dopiero od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia 2024 r. będzie mógł zawnioskować o płatności do małych gospodarstw, jak i ekoschematów.

Nowelizacja wprowadza ponadto nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów - dotyczy to normy (GAEC 8) - utrzymywania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Chodzi o ugorowanie 4 proc. powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa. Rolnicy, którzy zdecydują się na wyłączenie z produkcji części ziemi dostaną za to pieniądze. Według szacunków resortu rolnictwa, może z niego skorzystać ok. 600 tys. rolników, tj. ok. 48 proc. osób ubiegających się o dopłaty bezpośrednie.

Poleć
Udostępnij