Ośrodki Doradztwa Rolniczego wrócą pod nadzór ministra rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2016,9:10 Aktualizacja: 10-06-2016,9:51
A A A

Ośrodki doradztwa rolniczego będą podlegały ministrowi rolnictwa, a nie jak do tej pory samorządom wojewódzkim - zakłada projekt nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

W sejmowej komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu i nie wniesiono do niego poprawek. Od 2014 r. ośrodki doradztwa rolniczego podlegają marszałkom województw. Spowodowało to, że w Polsce było prowadzone 16 polityk rolniczych. Ten system nie sprawdził się.

Ministerstwo prosi ODR o pomoc w walce z ASF

Resort rolnictwa apeluje do Ośrodków Doradztwa Rolniczego o aktywne włączenie się w kampanię informacyjną, która ma zmniejszyć zagrożenie występowania wirusa ASF w kraju.   Afrykański pomór świń nie daje o sobie zapomnieć....

- Mamy wiele sygnałów z Polski, że jest to niedobry system, dlatego proponujemy przejście doradztwa rolniczego w Polsce pod ministerstwo rolnictwa, aby była prowadzona jedna polityka rolna - mówił Robert Telus (PiS) przedstawiając projekt.

W uzasadnieniu zaznaczono, że "podstawową przesłanką do zmiany podległości ośrodków jest poprawa konkurencyjności i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa rolniczego rolnikom".

- Rzeczą absolutnie niezrozumiałą jest, jakie motywy przyświecały ówczesnemu ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu do przekazania w 2010 r. ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządów województw - stwierdził Krzysztof Ardanowski (PiS). Jak dodał, to nie jest dobre rozwiązanie. Minister rolnictwa, który odpowiada za rolnictwo powinien mieć do dyspozycji ośrodki, by skutecznie realizować politykę rolną - zaznaczył.

Projekt skrytykowali posłowie PO. Według Artura Dunina podstawową przesłanką do zmiany ustawy jest "danie swoich ludziom na stołki dyrektorów", nie widzę innego celu - dodał. Jak ocenił zmiana podległości ośrodków rolniczych będzie wielkim błędem. Poseł zwracał też uwagę, że mogą powstać problemy z majątkiem ODR-ów.
MRiRW, ODR, ośrodek doradztwa rolniczego, rolnicy, Krzysztof Jurgiel

Ośrodki doradztwa rolniczego czeka prawdziwa rewolucja

O tym, że doradztwo rolnicze w Polsce kuleje mówi się od dawna, ale dotychczas żadnemu z ministrów rolnictwa nie udało się uzdrowić sytuacji. Powód jest prosty - od 2009 roku 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa...

System doradztwa rolniczego w Polsce składa się z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Centrum funkcjonuje jako państwowa osoba prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa.

Obecnie minister rolnictwa, który nie ma wpływu na planowanie i realizację zadań przez ODR-y, przekazuje im środki finansowe, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań ustawowych, a od 2015 r. również środki finansowe na realizację inwestycji.

Projektowana ustawa zakłada, że tak jak to jest w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister rolnictwa będzie nadawał statuty ośrodkom doradztwa i powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Obniżeniu ulega wymóg dotyczący posiadanego wykształcenia przez kandydatów na stanowisko dyrektora – zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego w świetle zaproponowanych przepisów wystarczy wykształcenie wyższe.

Skład Rady przy ośrodkach również ulega zmianie – zwiększy się liczba członków z 11 do 12, dodatkowo do Rady wejdzie przedstawiciel ministra rolnictwa. Ośrodki wojewódzkie staną się osobami prawnymi.  

Projekt poparł Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. - Jest on w pełni zgodny z programem kierownictwa resortu rolnictwa - powiedział. Dzięki nowym regulacjom będzie możliwe efektywne zarządzanie, możliwość ujednolicenia sposobów działania doradztwa, co jest związane z nowym okresem programowania, usprawni komunikację między ODR-ami, łatwiejsze będzie stawianie zadań i łatwiejszy transfer wiedzy i innowacji.  

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij